De HÜPPE Designtest

Goed design stelt de mens en zijn individuele behoeften in het middelpunt – een grondbeginsel waartoe we ons sinds jaren verplicht voelen en dat we met onze twee designwerelden “elegance” en “pure” willen onderstrepen.

Welk designtype bent u? Kom erachter met de HÜPPE Designtest.

Selectiestap

1

2

3

4

5

6

7

Welke woonwereld vindt u aantrekkelijker?

Welke afgebeelde vormen spreken u meer aan?

Welke stad vindt u interessanter?

Waar zou u het zich liever gemakkelijk willen maken?

Welke trap kunt u zich bij u thuis voorstellen?

Welke architectuur beantwoordt aan uw gevoel voor esthetiek?

Waar laat u zich liever natsproeien?