VI. Aanvragen van informatiemateriaal

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op verschillende locaties bieden wij op onze internetsites de mogelijkheid om informatie- en reclamemateriaal aan te vragen. Dit omvat

  1. productbrochures in gedrukte of digitale vorm
  2. PDF met informatie over het door de gebruiker geconfigureerde product

Op het moment dat de aanvraag wordt verzonden, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

  1. het IP-adres van de gebruiker
  2. datum en tijdstip van de registratie
  3. aanhef
  4. voor- en achternaam
  5. informatie over het gewenste informatiemateriaal / concrete productent
  6. e-mailadressen
  7. telefoonnummers
  8. adresgegevens

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden inzake de verwerking van de aanvraag.
Gegevens worden bovendien uitsluitend met uw toestemming gebruikt voor het toesturen van extra informatie en aanbiedingen van HÜPPE producten en services. Deze toestemming kan worden bevestigd in het kader van het verzendproces van de contactaanvraag.

In dat verband worden er geen gegevens doorgegeven aan derden.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is in geval van toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

 

3. Het doeleinde van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt door ons gebruikt om het gewenste materiaal toe te zenden via het door de gebruiker gewenste communicatiekanaal. Bovendien gebruiken wij – voor zover wij beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker – de gegevens voor het doorgeven van informatie over HÜPPE producten en services.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

De gegevens die in dit verband zijn verzameld, worden niet doorgegeven aan derden.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dat het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de feitelijke aangelegenheid definitief is afgehandeld en de gebruiker verder geen interesse meer heeft in een HÜPPE product of service.