IX. Aanvragen van servicediensten

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om een technicus voor een servicedienst (bijv. een reparatie) ter plaatse aan te vragen.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 1. het IP-adres van de gebruiker
 2. datum en tijdstip van de registratie
 3. aanhef
 4. voor- en achternaam
 5. adresgegevens
 6. contactgegevens, zoals e-mail en telefoonnummer
 7. gegevens over het product, zoals identificatienummer, serie, productnaam en bouwjaar
 8. mededeling waarin het probleem omschreven wordt
 9. servicekosten
 10. kennisneming van mogelijke bijkomende kosten
 11. betaalgegevens voor de gekozen betaalwijze (creditcard, PayPal of automatische afschrijving)

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden inzake de verwerking van de aanvraag.
Gegevens worden bovendien uitsluitend met uw toestemming gebruikt voor het toesturen van extra informatie en aanbiedingen van HÜPPE producten en services. Deze toestemming kan worden bevestigd in het kader van het verzendproces van de contactaanvraag.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is in geval van toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

 

3. Het doeleinde van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt door ons gebruikt voor het sturen van een regionale technicus, de afhandeling en betaling van de gewenste servicedienst. Bovendien gebruiken wij – voor zover wij beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker – de gegevens voor het doorgeven van informatie over HÜPPE producten en services.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

In het kader van de betaling van de aangevraagde servicedienst worden gegevens voor de uitvoering van het betaalproces doorgegeven aan onze paymentserviceprovider.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dat het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de feitelijke aangelegenheid definitief is afgehandeld en de gebruiker verder geen interesse meer heeft in een HÜPPE product of service.