V. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetsite is een contactformulier beschikbaar dat kan worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

  1. het IP-adres van de gebruiker
  2. datum en tijdstip van de registratie
  3. aanhef
  4. voor- en achternaam
  5. gegevens over het bedrijf en klantnummer
  6. adresgegevens
  7. contactgegevens, zoals e-mail en telefoonnummer
  8. soort aanvraag
  9. mededeling van de gebruiker

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden inzake de verwerking van de aanvraag.
Gegevens worden bovendien uitsluitend met uw toestemming gebruikt voor het toesturen van extra informatie en aanbiedingen van HÜPPE producten en services. Deze toestemming kan worden bevestigd in het kader van het verzendproces van de contactaanvraag.

Alternatief kan contact worden opgenomen via het beschikbare e-mailadres hueppe@hueppe.com . In dat geval worden de per e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dat verband worden er geen gegevens aan derden doorgegeven, voor zover dit niet noodzakelijk is voor de directe verwerking van de aanvraag. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

 

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is in geval van toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die als gevolg van het verzenden van een e-mail worden verstrekt, is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het afsluiten van een overeenkomst, dan is artikel 6, lid 1, punt b), AVG een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking.

 

3. Het doeleinde van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt door ons gebruikt om de contactaanvraag af te handelen en – voor zover wij beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker – om informatie over en aanbiedingen van HÜPPE producten en diensten door te geven die zijn afgestemd op de gebruiker overeenkomstig het door de gebruiker gekozen communicatiekanaal.
 
Als er per e-mail contact wordt opgenomen, is daarin ook het noodzakelijk gerechtvaardigde belang in de verwerking van de gegevens gelegen.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dat het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de feitelijke aangelegenheid definitief is afgehandeld en de gebruiker verder geen interesse meer heeft in een HÜPPE product of service.