XV. Google Analytics en Google Tag Manager

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

De website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en aldaar opgeslagen.
Wij gebruiken de IP-anonimisering door de extensie ‘_anonymizelp()’. Door de IP-anonimisering wordt door Google het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van het akkoord over de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Zodoende wordt een directe herleiding naar een persoon uitgesloten. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar worden ingekort.

Via Google Analytics evalueren wij anoniem uw gebruik van de website om het gebruik en de activiteiten op de website te analyseren en om diensten te verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd.

Deze website gebruikt de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen berichten worden gemaakt die informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoeker van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet naar een specifiek persoon worden herleid.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is § 15 alinea 3 van het Duitse Telemediengesetz (TMG) resp. artikel 6, lid. 1, punt f, AVG.

Nadat u onze website heeft geopend, wordt u op het gebruik van cookies gewezen. Door de cookie-melding te accepteren of door het bezoek op de website voort te zetten, stemt u in met het gebruik van cookies.

 

3. Het doeleinde van de gegevensverwerking

U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics over het algemeen verbieden, zoals in het volgende punt wordt beschreven.

 

4. Duur van de opslag

De door ons verzonden en aan cookies, gebruikersindentificatie (bijv. user-ID) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens waarvan de bewaringstermijn is verstreken, gebeurt automatisch één keer per maand. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en gebruiksvoorwaarden vindt u op https://policies.google.com/?hl=nl of https://www.google.com/analytics/terms/nl.html.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt verhinderen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. Uw IP-adres) worden geregistreerd dan wel doorgegeven aan Google, en ook dat deze gegevens door Google worden verwerkt. De actuele link is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Via de instellingen voor advertentiebeheer (https://www.google.com/settings/ads) verbiedt u het registreren van demografische gegevens.