III. Het beschikbaar stellen van de website en het aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Elke keer als onze internetpagina wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die de website bezoekt. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

  1. informatie over het type browser en de gebruikte versie
  2. het besturingssysteem van de gebruiker
  3. informatie over het mobiele toestel dat de gebruiker gebruikt
  4. de internetprovider van de gebruiker
  5. het IP-adres van de gebruiker
  6. datum en tijdstip van het bezoek
  7. locatie van de bezoeker
  8. websites via welke het systeem van de gebruiker op onze internetsite belandt
  9. websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

 

3. Het doeleinde van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is nodig om de website toegang te kunnen verschaffen tot de computer van de gebruiker. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Gegevens worden in logbestanden opgeslagen om het goed functioneren van de website te kunnen waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in dit verband.

In deze doeleinden is ook ons gerechtvaardigd belang gelegen in de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. Bij het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dat het geval als de desbetreffende sessie beëindigd is.

Bij de opslag van gegevens in logbestanden is dat uiterlijk na zeven dagen het geval. Een aanvullende opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of vervormd, zodat het niet meer mogelijk is om het IP-adres te herleiden naar de klant die de website heeft bezocht.

 

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom kan de gebruiker geen bezwaar maken.