Opmerkingen met betrekking tot de gegevensbescherming 

Voor HÜPPE GmbH is de beveiliging van persoonlijke gegevens van eminent belang. Naast het vanzelfsprekend in acht nemen van de wettelijke voorschriften voor de gegevensbescherming willen we ons met deze opmerkingen verplichten tot een verantwoordelijke omgang met uw gegevens, zodat uw privésfeer te allen tijde beschermd is. Het is voor ons belangrijk, dat u zich bij het bezoek van onze websites veilig en op uw gemak voelt.

Met de volgende opmerkingen omtrent de gegevensbescherming leggen wij uit, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken - vanzelfsprekend met inachtneming van de actuele rechtspositie. De gegevensbescherming in onze onderneming voldoet aan de Europese norm voor gegevensbescherming en is specifiek gebaseerd op de actuele Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG). Bij het gebruik van het internet richten wij ons voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens ook op de wet op de telemedia (TMG) van de Bondsrepubliek Duitsland. De onderneming probeert daarbij niet alleen aan de wettelijke bepalingen op de gegevensbescherming te voldoen, maar tevens rekening te houden met de aanbevelingen van erkende instanties voor de vrijwillige zelfcontrole op het gebied van de gegevensbescherming.

 

1. Gebruik van onze website

In het algemeen kan onze website zonder opgave van persoonlijke gegevens worden gebruikt. Voor zover persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) op onze pagina's worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, met uitzondering van dienstverleners, die van HÜPPE opdracht hebben gekregen voor de afwikkeling van door u gewenste diensten (bijv. bestelling in de onlineshop, toezending van de newsletter).

Wij maken u erop attent, dat bij de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kunnen optreden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de colofonverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De exploitanten van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, zoals spam e-mails.

 

2. Gebruik van cookies

We zetten cookie-technologieën zonder uw voorafgaande toestemming alleen in voor de mogelijkheid om gebruik te maken van onze websiteaanbiedingen. Cookies zijn tekstbestanden, die informatie bevatten, o.a. om bezoekers te identificeren, die onze websites herhaaldelijk bezoeken. Ze worden op uw eindapparaat opgeslagen en van daar door ons afgeroepen. Bij deze processen verzamelen we zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming geen verdere persoonlijke gegevens en slaan deze ook niet op. Bovendien worden uitsluitend vermeldingen over door u gewenste opties, frequentie en duur van het sitebezoek enz. verzameld en opgeslagen. In uw browserinstellingen kunt u te allen tijde instellen, dat u geen cookies wenst te ontvangen of de op uw eindapparaat opgeslagen gegevens wissen. Als we cookies voor de behoeftegeoriënteerde optimalisering van onze aanbiedingen en reclame willen inzetten, vragen we u vooraf om toestemming.

 

3. Verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie

In zoverre u op onze pagina's verzocht wordt, om persoonlijke informatie zoals bv. naam, adres of telefoonnummer te vermelden, is dit onderworpen aan de nauwe grenzen van de wettelijke bevoegdheid. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Als uitzondering gelden hier dienstverleners, die in opdracht van HÜPPE GmbH handelen en de met HÜPPE GmbH conform §§ 15 ff. AktG gelieerde ondernemingen.

Naast de gegevens, die u ons ter beschikking stelt, gebruiken we informatie uit de manier, waarop u ons aanbod gebruikt, om u zo snel mogelijk naar informatie te leiden, die voor u interessant zou kunnen zijn en om ons aanbod constant te optimaliseren.

3.1 Contactopname via e-mail of contactformulier

We bieden u op onze site de mogelijkheid via e-mail en via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dit geval worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen voor het bewerken van een contactopname. Doorgeven aan derden vindt niet plaats. Een afstemming van de op deze wijze verzamelde gegevens met gegevens, die mogelijk door andere componenten van onze site worden verzameld, vindt eveneens niet plaats.

3.2 Registreringsfunctie voor het professional-bereik

We bieden u op onze site de mogelijkheid, om u voor het professional-bereik te registreren. De bij deze registratie ingevoerde gegevens, die zichtbaar worden door het dialoogvenster van het registratieformulier, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor het gebruik van ons aanbod. Bij uw registratie op onze site zullen we bovendien uw IP-adres en datum en kloktijd van uw registratie opslaan. Dit dient als beveiliging van onze kant voor het geval, dat een derde uw gegevens misbruikt en zich met deze gegevens, zonder dat u het weet, op onze site registreert. Doorgeven aan derden vindt niet plaats. Een afstemming van de op deze wijze verzamelde gegevens met gegevens, die mogelijk door andere componenten van onze site worden verzameld, vindt eveneens niet plaats.

3.3 Registratie voor de online-shop en inkoop

We bieden u de mogelijkheid, om u voor onze webshop te registreren en daar producten te kopen. In dit geval worden de door u verstrekte gegevens gebruikt voor het uitvoeren van een bestelproces (inclusief garanties en ongedaanmaking), voor onze servicediensten, het technische beheer en voor de waarborging van de tussen u en ons bestaande correspondentie. Het doorgeven van uw gegevens kan in principe plaatsvinden aan meerdere ondernemingen, die voor het afwikkelen van het koopcontract nodig zijn en die door HÜPPE GmbH hiertoe opdracht hebben gekregen. In het bijzonder vindt dit plaats ten behoeve van de levering van de producten, voor de afwikkeling van het betalingsproces via betalingsdiensten en voor het innen van vorderingen via een incassobureau.

Persoonlijke gegevens, die u ons verstrekt voor het afwikkelen van bestelprocessen, kunnen om handels- en fiscaalrechtelijke redenen tot 10 jaar worden opgeslagen.

3.4 Gebruik van de doorstuurfunctie per e-mail

In de productconfigurator kunt u het door u geconfigureerde product per e-mail naar uzelf sturen. De functie biedt u ook de mogelijkheid, om het geconfigureerde product naar derde (bijvoorbeeld de vakhandelaar van uw keuze) te mailen. Voor deze functie verzamelen we de naam en het e-mailadres van de afzender en de ontvanger. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de e-mail en niet door ons opgeslagen.

Door het gebruik van deze functie stemt u erin toe, dat u deze uitsluitend gebruikt voor de communicatie in afzonderlijke gevallen, die in verband staat met de bij HÜPPE ingestelde inhouden en dat hij geen reclame bevat.

We tolereren geen overlast door het verzenden van ongevraagde reclame-e-mails (spam) en een massale verzending van e-mails via deze functie.

3.5 Externe dienstverleners

Bij het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens worden we gedeeltelijk ondersteund door geselecteerde dienstverleners, die conform hun opdracht tegenover ons streng aan voorschriften gebonden handelen en die we voor begin van hun dienstverleningsactiviteit en daarna regelmatig controleren.

3.6 Gebruik voor reclamedoeleinden

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden vindt zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend plaats binnen de nauwe grenzen van de wettelijke bevoegdheid. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming vindt geen reclamebenadering plaats via e-mail of telefoon. Op grond en in het kader de van de wettelijke bevoegdheid verwerken en gebruiken we de volgende door u vrijwillig ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens in de vereiste mate voor reclamedoeleinden voor eigen aanbiedingen: Het behoren bij een personengroep (bijv. uw eigenschap als HÜPPE-klant of geïnteresseerde), naam, titel, academische graad, beroeps-, branche- of zakelijke aanduiding, adres (echter geen telefoon- of e-mail-contactgegevens) en geboortejaar. Voor zover wij de bovengenoemde gegevens aan met ons gelieerde concernondernemingen voor reclamedoeleinden hierdoor doorgeven, zijn deze wettelijk verplicht, u erop te wijzen, dat ze de gegevens van ons hebben verkregen (opmerking in het reclamemateriaal of iets dergelijks).

Tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde bezwaar maken.

 

4. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.

4.1 IP-anonimisatie

We maken u erop attent, dat op deze website Google Analytics werd uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();", om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen. Als de anonimisatie actief is, kort Google IP-adressen binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over het Europese economische bereik af, waardoor uw identiteit niet achterhaald kan worden.

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gezonden, en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten en om overige met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten voor de website-exploitant uit te voeren.

4.2 Registratie van demografische kenmerken
Deze website gebruikt de functie "Demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen er rapporten gecreëerd worden, de gegevens over leeftijd, geslacht en belangstelling van de sitebezoekers bevatten. Deze gegevens stammen uit belangstellinggerelateerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een bepaalde persoon. U kunt deze functie altijd  via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics, zoals onder het volgende punt weergegeven, totaal verbieden.

4.3. Browser plugin

U kunt de opslag van cookies verhinderen door de betreffende instelling in uw browser-software; wij maken u er echter op attent, dat u in dat geval niet de volledige functionaliteit van deze website tot uw beschikking heeft. U kunt daarnaast verhinderen, dat de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door via onderstaande link de onderstaande browser-plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

5. Technische toegangsgegevens

Als u zich op de internetsites van HÜPPE GmbH begeeft, worden er automatisch gegevens (zogenaamde serverlogfiles) van algemene aard geregistreerd. Deze informatie omvat bijv. het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internet service provider, datum en kloktijd van uw bezoek en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend om informatie, die geen conclusies omtrent uw persoon toelaat. Bovendien worden deze gegevens eveneens bij het bezoek van elke andere website op het internet gegenereerd. Het gaat hierbij dus niet over een specifieke functie van de HÜPPE internetsites. Informatie van deze aard wordt uitsluitend geanonimiseerd verzameld en door ons statistisch geëvalueerd.

 

6. Inzet van social media-componenten

6.1 Inzet van Facebook-componenten

Onze website gebruikt functies van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-knop" ("Leuk") op onze site. Een overzicht over de Facebook-plugins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Bij het oproepen van onze sites met Facebook-plug-ins wordt er een verbinding tussen uw browser en de servers van Facebook opgebouwd. Daarbij worden reeds gegevens naar Facebook overgebracht. Facebook krijgt daardoor onder andere de informatie, dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze sites toewijzen aan uw gebruikersaccount. Interacties in het bijzonder het gebruik van een commentaarfunctie of het aanklikken van een "Like"- of "Delen"-knop, worden eveneens doorgegeven naar Facebook. We maken u erop attent, dat wij als aanbieder van de sites geen kennis kunnen nemen van de inhoud van de overgebrachte gegevens en het gebruik hiervan door Facebook. Verdere informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook onder nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wenst, dat Facebook het bezoek aan onze sites kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, dient u zich bij uw Facebook-gebruikersaccount uit te loggen. De gegevensbeschermingsaanwijzingen van Facebook geven hierover nadere informatie, in het bijzonder over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Facebook, over uw hierop betrekking hebbende rechten en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer: nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

6.2 Inzet van Twitter-componenten

Op onze sites zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en meegedeeld aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter overgebracht. We maken u erop attent, dat wij als aanbieder van de sites geen kennis kunnen nemen van de inhoud van de overgebrachte gegevens en het gebruik hiervan door Twitter. Verdere informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter onder twitter.com/privacy.

Uw gegevensbeschermingsinstellingen bij Twitter kunt u in de accountinstellingen onder: twitter.com/account/settings wijzigen.

6.3 Inzet van YouTube-componenten

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze met een YouTube-plugin uitgeruste sites bezoekt, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-server meegedeeld, welke sites van ons u bezocht heeft.

Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, biedt u YouTube de mogelijkheid, om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Dit kunt u verhinderen, door bij uw YouTube-account uit te loggen.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder: www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.

 

7. Informatie, correctie, blokkering en wissen betreffende gegevens

Conform § 34 en § 6b van het BDSG hebt u onbeperkt recht op kosteloze informatie omtrent uw door ons opgeslagen gegevens evenals conform § 35 van de BDSG het recht op het wissen of blokkeren van ongeoorloofde gegevens respectievelijk het recht op correctie van onjuiste gegevens. Voor zover in deze opmerkingen omtrent de gegevensbescherming niets anders is bepaald, wissen wij uw persoonlijke gegevens uiterlijk drie maanden na wegvallen van het doel van de opslag, voor zover wij wettelijk niet tot een langer durende opslag verplicht zijn. Houd er rekening mee, dat wij geen invloed hebben op de opslagduur van uw gegevens bij Google. Op verzoek zijn we gaarne bereid, u ook schriftelijk mee te delen, of en welke persoonlijke gegevens we over u hebben opgeslagen. Voor zover mogelijk zullen wij toepasselijke maatregelen nemen, om uw bij ons opgeslagen gegevens op korte termijn te actualiseren of te corrigeren. In deze gevallen kunt u onmiddellijk contact opnemen met de persoon die voor de gegevensbescherming verantwoordelijk is onder datenschutzbeauftragter@hueppe.com.

 

8. Veiligheid

HÜPPE GmbH zet technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in, om uw aan ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens te beveiligen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden volgens de stand van de techniek voortdurend verbeterd en aangepast.

 

9. Toestemmingsverklaring en herroeping

Ik geef toestemming voor het bovenstaande verzamelen van gegevens, de verwerking, het gebruik en de doorgave ervan. Als u uw toestemming voor de gegevensverwerking geheel of gedeeltelijk wenst te herroepen, kunt u uw herroeping per e-mail richten aan datenschutzbeauftragter @ hueppe.com of aan het onderstaande postadres.

 

10. Contactpersoon

Voor vragen, verzoeken of bezwaren is onze gevolmachtigde voor de bedrijfsgegevensbescherming gaarne voor u beschikbaar

HÜPPE GmbH
Industriestraße 3
D-26160 Bad Zwischenahn, Duitsland
E-mail: datenschutzbeauftragter @ hueppe.com

 

11. Toepasselijkheid

Deze gegevensbeschermingsaanwijzingen gelden uitsluitend voor het internet-aanbod van HÜPPE GmbH.

HÜPPE GmbH, stand 03/2017

 

12. Openbare uitleg van de procedure

De Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) schrijft in §4g voor, dat de informatie, die relevant is voor de gegevensbescherming voor iedereen in geschikte vorm ter beschikking gesteld moet worden. Wij hebben in onze openbare uitleg van de procedure de betreffende gegevens beschikbaar gesteld. Wanneer u deze wilt inzien, kunt u contact opnemen met de persoon die voor de gegevensbescherming verantwoordelijk is onder datenschutzbeauftragter @ hueppe.com