VIII. Funkce přeposílání e-mailem

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich internetových stránkách nabízíme uživateli možnost přeposílat třetím osobám informace nebo údaje ve formátu PDF. Využívání této funkce je povoleno pro zasílání informací v běžném rozsahu a výhradně třetím osobám, které uživatel přímo zná.

Zakazujeme využívání této funkce pro přeposílání spamů.

Pokud uživatel této možnosti využije, budou nám zadané údaje zaslány. K těmto údajům patří:

  1. jméno a příjmení příjemce
  2. e-mailová adresa příjemce
  3. jméno a příjmení odesílatele
  4. e-mailová adresa odesílatele

Ke zpracování údajů dochází v souladu se zákonnými podmínkami pro vyřizování požadavků.

Údaje odesílatele jsou příjemci sděleny v e-mailu.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud je k dispozici souhlas uživatele, je právním základem pro zpracování údajů ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží pro zasílání požadovaných informačních materiálů uživatelem jemu známé třetí osobě. Osobní údaje nejsou po odeslání informací znovu ukládány.

Údaje odesílatele jsou příjemci sděleny pro ověření. Nejsou o tom poskytovány žádné údaje třetím stranám.

 

4. Doba uložení

Osobní údaje jsou bezprostředně po odeslání informací třetí osobě, která je uživateli známa, vymazány.