V. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který lze použít pro elektronické navázání kontaktu. Pokud uživatel této možnosti využije, budou nám zaslány a uloženy údaje zadané ve vstupní masce. K těmto údajům patří:

  1. IP adresa uživatele
  2. datum a čas registrace
  3. oslovení
  4. jméno a příjmení
  5. údaje o firmě a číslo zákazníka
  6. adresa
  7. kontaktní údaje, jako je e-mail a telefonní číslo
  8. druh požadavku
  9. sdělení uživatele

Ke zpracování údajů dochází v souladu se zákonnými podmínkami pro vyřizování požadavků.

Údaje pro zasílání dalších informací a nabídek týkajících se produktů a služeb společnosti HÜPPE jsou kromě toho používány výhradně s Vaším souhlasem, který lze potvrdit v rámci odesílání kontaktního formuláře.

Je také možné kontaktovat nás prostřednictvím uvedené e-mailové adresy hueppe@hueppe.com. V tomto případě jsou osobní údaje uživatele zaslané e-mailem ukládány.

V této souvislosti nejsou údaje poskytovány třetím stranám, pokud to není nutné přímo k vyřízení požadavku. Údaje jsou používány výhradně pro zpracování konverzace.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud je k dispozici souhlas uživatele, je právním základem pro zpracování údajů ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů, které jsou v souvislosti se zasíláním e-mailu předávány, je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud e-mailový kontakt směřuje k uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pro vyřízení požadavku a – pokud je k dispozici výslovný souhlas uživatele – pro poskytování informací a nabídek týkajících se produktů a služeb společnosti HÜPPE, které jsou v individuálním případě vhodné, podle komunikačního kanálu určeného uživatelem.

V případě navázaní kontaktu e-mailem k tomu přistupuje také náležitý oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužívání kontaktního formuláře a aby bylo zajištěno zabezpečení našich informačních systémů.

 

4. Doba uložení

K výmazu údajů dochází, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich shromažďování. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a u těch, které byly zaslány e-mailem, k tomu dochází v případě, že je daná konverzace s uživatelem ukončena. Ukončena je konverzace v případě, že se dá z daných okolností usuzovat na to, že daná záležitost je definitivně vyřešena a uživatel nemá další zájem o produkt nebo službu společnosti HÜPPE.