X. Služba zpětného volání

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách nabízíme možnost požádat o službu zpětného volání.

Pokud uživatel této možnosti využije, budou nám zaslány a uloženy údaje zadané ve vstupní masce. K těmto údajům patří:

  1. IP adresa uživatele
  2. datum a čas registrace
  3. oslovení
  4. jméno a příjmení
  5. kontaktní údaje, jako je e-mail a telefonní číslo
  6. sdělení uživatele

Ke zpracování údajů dochází v souladu se zákonnými podmínkami pro vyřizování požadavků.

Údaje pro zasílání dalších informací a nabídek týkajících se produktů a služeb společnosti HÜPPE jsou kromě toho používány výhradně s Vaším souhlasem, který lze potvrdit v rámci odesílání kontaktního formuláře.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud je k dispozici souhlas uživatele, je právním základem pro zpracování údajů ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pro zpracování a realizaci požadovaného zpětného volání. Kromě toho využíváme údaje – pokud je k dispozici výslovný souhlas uživatele – k poskytování informací k produktům a službám společnosti HÜPPE.

Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužívání kontaktního formuláře a aby bylo zajištěno zabezpečení našich informačních systémů.

Nedochází k poskytování údajů třetím stranám.

 

4. Doba uložení

K výmazu údajů dochází, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich shromažďování. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a u těch, které byly zaslány e-mailem, k tomu dochází v případě, že je daná konverzace s uživatelem ukončena. Ukončena je konverzace v případě, že se dá z daných okolností usuzovat na to, že daná záležitost je definitivně vyřešena a uživatel nemá další zájem o produkt nebo službu společnosti HÜPPE.