VI. Vyžádání si informačních materiálů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na různých místech nabízíme na našich internetových stránkách možnost vyžádat si informační a reklamní materiály. Patří k nim

  1. produktové brožury v tištěné nebo digitální podobě
  2. PDF s informacemi k produktu nakonfigurovanému uživatelem

V okamžiku odeslání požadavku jsou navíc ukládány níže uvedené údaje:

  1. IP adresa uživatele
  2. datum a čas registrace
  3. oslovení
  4. jméno a příjmení
  5. informace k požadovanému informačnímu materiálu / konkrétnímu produktu
  6. e-mailová adresa
  7. telefonní číslo
  8. adresa

Ke zpracování údajů dochází v souladu se zákonnými podmínkami pro vyřizování požadavků.

Údaje pro zasílání dalších informací a nabídek týkajících se produktů a služeb společnosti HÜPPE jsou kromě toho používány výhradně s Vaším souhlasem, který lze potvrdit v rámci odesílání kontaktního formuláře.

V této souvislosti nedochází k poskytování údajů třetím stranám.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud je k dispozici souhlas uživatele, je právním základem pro zpracování údajů ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pro zasílání požadovaných informačních materiálů komunikačním kanálem požadovaným uživatelem. Kromě toho využíváme údaje – pokud je k dispozici výslovný souhlas uživatele – k poskytování informací k produktům a službám společnosti HÜPPE.

Ostatní osobní údaje zpracované během odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužívání kontaktního formuláře a aby bylo zajištěno zabezpečení našich informačních systémů.

Údaje shromážděné v této souvislosti nejsou poskytovány třetím stranám.

 

4. Doba uložení

K výmazu údajů dochází, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich shromažďování. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a u těch, které byly zaslány e-mailem, k tomu dochází v případě, že je daná konverzace s uživatelem ukončena. Ukončena je konverzace v případě, že se dá z daných okolností usuzovat na to, že daná záležitost je definitivně vyřešena a uživatel nemá další zájem o produkt nebo službu společnosti HÜPPE.