Phoenix Design

"Vážit si architektury a designu jako souhrnného díla, znamená milovat čistotu v detailu" Andreas Haug, Phoenix Design.

Phoenix Design poskytuje ve smyslu uceleného pojetí z jedné ruky strategické poradenství, korporátní design, design výrobku a tvorbu uživatelského rozhraní (User Interface Design) pro inovativní značkové výrobce. Kompetence firmy Phoenix Design leží ve vývoji produktů, které mají vysokou užitnou hodnotu a vzájemně propojují jak estetické, tak také funkční aspekty. Firma se řídí filosofií designu, která říká, že produkty musejí být při svém používání přesvědčivé, musejí brát ohled na společenskou a ekologickou odpovědnost a být emocionálně působivé podle kréda: Logika, Morálka a Magie.

Pojetí tvorby firmy Phoenix Design je úzce spjato s hodnotami Bauhausu a školy Ulmer a je dnes aktuálnější než kdykoli předtím: V designu nalézá tato firma svůj výraz ve funkčních, jednoduchých a na první pohled pochopitelných návrzích a obslužných konceptech pro tento stále komplikovanější svět. Díky své jedinečnosti a dlouhé životnosti umožňují takové produkty vytvářet vysokou přidanou hodnotu a zvyšují tak hodnotu značky na základě hospodářského úspěchu. To potvrzuje více než 690 cen za design od založení v roce 1987.

PRODUKTY:
HÜPPE Xtensa pure
HÜPPE Studio
HÜPPE Refresh pure
HÜPPE Enjoy
HÜPPE Design

Webová stránka: www.phoenixdesign.com