Jistě se cítíte příjemně.

Lidé se cítí nejpříjemněji tam, kde mají jistotu. Ve sprchových koutech HÜPPE se můžete cítit absolutně jistě, protože pro Vaši bezpečnost a Váš dobrý pocit nám není žádná námaha příliš velká. Naši nabídku průběžně optimalizujeme a všechny výrobky rozsáhle testujeme ještě předtím, než je uvedeme na trh. Dobrý pocit pro Vás i pro nás.

Certifikát TÜV-GS pro ověřenou kvalitu

Všechny sprchové kouty HÜPPE mají samozřejmě certifikát TÜV-GS. Navíc všechny produkty HÜPPE podléhají přísným interním kontrolním směrnicím, které v závislosti na výrobku a provedení daleko překračují požadavky příslušných norem – to je zárukou nejvyšší kvality a bezpečnosti!

Značka CE pro ověřenou funkčnost a bezpečnost výrobku

Značkou CE firma HÜPPE prokazuje shodu s požadavky normy DIN EN 14428 pro sprchové kouty a DIN EN 14527 pro sprchové vaničky.

Recyklační certifikát 2022 pro transportní obaly

Tento recyklační certifikát platí jako doklad o uzavřené smlouvě o likvidaci mezi společnostmi HÜPPE a Zentek Services GmbH & Co. KG. Smlouva zbavuje naše zákazníky všech případných nákladů na likvidaci obalových materiálů pocházejících z dodávek společnosti HÜPPE.

Funkční spolehlivost

K ověření funkční spolehlivosti se dveřní systémy všech sprchových koutů HÜPPE přezkoušejí nejméně 30 000krát (nepřetržitě).

Zátěžová zkouška

V trvalém zátěžovém testu se prověřuje, jestli se sprchová vanička nezdeformuje ani při trvalém namáhání.

Zkouška s pytlem písku

Při zkoušce s pytlem písku se ověřuje, jestli nasazené tabule skla nebo umělého skla při případném pádu nevypadnou z rámu.

Zkouška těsnosti

Při zkoušce těsnosti se ověřuje, jestli stříkající voda zůstává spolehlivě uvnitř sprchové kabiny. Těsnost sprchové kabiny je závislá na konstrukci komponentů. To může vést k rozdílům v těsnosti mezi jednotlivými produktovými řadami. Všechny sprchové kabiny HÜPPE splňují požadavky normy DIN EN 14428 příslušné pro tyto produkty.