Informacje dotyczące ochrony danych 

Ochrona danych osobowych ma najwyższe znaczenie dla HÜPPE GmbH. Dlatego informujemy w tym miejscu o ochronie prywatności w przypadku udostępnienia nam swoich danych osobowych.

Oprócz oczywistego przestrzegania wymagań ustawowych w zakresie ochrony danych naszymi informacjami chcemy zobowiązać się do odpowiedzialnego obchodzenia się z Twoimi danymi, aby Twoja prywatność była zawsze chroniona. Ważnym jest dla nas, aby podczas wizyty w naszej witrynie internetowej zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa.

Poniższe informacje dotyczące ochrony prywatności podają, kiedy zapisujemy jakie dane i jak z nich korzystamy – oczywiście przestrzegając obowiązującego niemieckiego prawodawstwa. Ochrona prywatności w naszym przedsiębiorstwie odpowiada wymaganiom europejskiej ochrony danych i bazuje na aktualnej federalnej ustawie o ochronie prywatności (BDSG). Dla ochrony Twoich danych podczas korzystania z Internetu opieramy się na niemieckiej ustawie o telekomunikacji i mediach (TMG). Nasze przedsiębiorstwo stara się nie tylko spełnić ustawowe wymagania w zakresie ochrony prywatności, lecz także uwzględnia zalecenia uznanych gremiów dobrowolnej samokontroli w dziedzinie ochrony prywatności.

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest typowo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres czy adres e-mail), ma to zawsze miejsce na zasadzie dobrowolności. Bez wyraźnej zgody ze strony właściciela dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich. Niniejszym z naciskiem sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie jakichkolwiek danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku udostępnienia danych firmy, w celu wysyłania niezamówionych reklam lub materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron zastrzegają sobie prawo do wszczęcia kroków prawnych na wypadek nieupoważnionego przesyłania informacji reklamowych, np. w postaci spamu.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Twoim komputerze i umożliwiające analizę korzystania z witryny przez Ciebie. Generowane przez plik cookie informacje o Twoim wykorzystaniu witryny internetowej są typowo transmitowane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji usługi anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej Twój adres IP jest wcześniej skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach, będących sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje transmisja kompletnego adresu IP na serwer Google w USA i jego skrócenie na tym serwerze. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej, Google używa tych informacje do analizy Twojego wykorzystania witryny internetowej, aby zestawić raporty o użytkowaniu witryny i umożliwić wykonywanie innych usług dla operatora tej witryny, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP, przekazywany przez Twoją przeglądarkę do Google Analytics, nie jest przechowywany przez Google razem i innymi danymi.

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej możesz uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej witryny internetowej mogą nie być w całości dostępne. Ponadto możesz uniemożliwić rejestrację i przetwarzanie przez Google danych, generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym odsyłaczem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Techniczne dane dostępu
Gdy korzystają Państwo ze stron internetowych spółki z o.o. HÜPPE GmbH, wówczas automatycznie ewidencjonowane są informacje natury ogólnej. Informacje te zawierają np. dane dot. rodzaju używanej przeglądarki internetowej, stosowanego systemu operacyjnego, nazwy domeny Państwa operatora internetowego oraz tym podobne. Chodzi przy tym wyłącznie o informacje, które nie pozwalają na identyfikację Państwa osoby. Ponadto dane te są generowane również podczas korzystania z każdej innej strony internetowej w całej sieci. Nie chodzi więc tutaj o żadną specyficzną funkcję stron internetowych firmy HÜPPE.

Informacje tego typu są pobierane wyłącznie w postaci zanonimizowanej i są poddawane przez nas analizie statystycznej.

Zastosowanie plików cookies
Stosujemy technologie cookies bez Państwa wcześniejszej zgody wyłącznie w celu umożliwienia skorzystania z ofert zawartych na naszych stronach internetowych. Cookies (ang. ciasteczka) to pliki tekstowe zawierające informacje m.in. do profilowej identyfikacji osób odwiedzających ponownie nasze strony internetowe. Są one zapamiętywane na Państwa komputerze i są przez nas pobierane. Podczas tych operacji – bez Państwa wcześniejszego wyraźnego zezwolenia – nie pobieramy i nie zapisujemy na nośnikach żadnych szczegółowych danych osobowych. Ponadto pobieramy i zapisujemy na nośnikach jedynie dane o wybranych przez Państwa opcjach, częstotliwości wejścia na stronę oraz czasie przebywania na stronie itd.

Ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę mogą Państwo zablokować otrzymywanie jakichkolwiek cookies lub też usunąć ze swojego komputera zapisane na nim odnośne dane dot. cookies.

W przypadku, gdybyśmy chcieli użyć cookies do – dostosowanej do potrzeb – optymalizacji naszych ofert i reklamy, zwrócimy się do Państwa o stosowną zgodę.

Informacje osobowe
Jeżeli na naszej witrynie internetowej zostaniesz wezwany do wpisania danych osobowych, np. imienia i nazwiska, adresu czy numeru telefonu, to podlega to następującym specjalnym warunkom: dane te są wykorzystywane w celach marketingowych HÜPPE GmbH. Przekazywanie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca. Wyjątek stanowią usługodawcy, działający na zlecenie HÜPPE GmbH oraz osoby trzecie, takie jak przedsiębiorstwa powiązane z HÜPPE GmbH wg §§ 15 i następnych Ustawy o spółkach akcyjnych. Oprócz udostępnianych nam danych używamy informacji o sposobie korzystania z witryny internetowej do jak najszybszego doprowadzenia użytkownika do informacji, które mogą być dla niego interesujące, oraz do ciągłej optymalizacji naszej oferty.

Zgodnie z obowiązującym prawem możesz w każdej chwili zapytać na piśmie, czy i jakie Twoje dane osobowe są u nas zapisane. Wtedy prześlemy Ci odpowiednie informacje. Zapytania prosimy kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony prywatności. Za jego pośrednictwem możesz złożyć wniosek o zmianę lub usunięcie Twoich danych.

 

Wykorzystywanie pozyskanych danych
Wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów reklamowych następuje bez Państwa wyraźnej zgody wyłącznie w wąskich granicach ustawowych uprawnień. Bez Państwa wyraźnej zgody nie otrzymają Państwo żadnego reklamowego zapytania, ani drogą e-mailową, ani telefoniczną. Na podstawie oraz w ramach ustawowych uprawnień przetwarzamy i wykorzystujemy następujące – udostępnione przez Państwa dobrowolnie – dane osobowe w zakresie niezbędnym dla celów reklamy dotyczącej naszych własnych ofert handlowych: przynależność do grupy osób (np. że są Państwo klientem firmy HÜPPE lub podmiotem zainteresowanym naszą paletą produktów), nazwisko, pan/pani, akademicki tytuł zawodowy / stopień naukowy, wykonywany zawód, nazwa branży lub nazwa przedsiębiorstwa, adres (jednakże bez danych kontaktowych z telefonem lub adresem e-mail) oraz rok urodzenia. Do celów reklamowych i/lub do sporządzania własnych ofert, zapisujemy na nośnikach oraz wykorzystujemy – oprócz powyższych danych –ewentualnie inne dane pobrane przez nas zgodnie z prawem. Jeśli wcześniej wymienione dane zostaną przez nas przekazane do przedsiębiorstw powiązanych w ramach koncernu, do celów reklamy prowadzonej przez te przedsiębiorstwa, wówczas przedsiębiorstwa te są zobowiązane ustawowo do poinformowania Państwa o tym, że otrzymali te dane od nas (zamieszczając wskazówkę w materiałach reklamowych lub tp.).

W dowolnym czasie mogą Państwo zgłosić sprzeciw przeciwko stosowaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych.

Zewnętrzni usługodawcy
Podczas pobierania i korzystania z danych osobowych, częściowo wspierają nas wybrani usługodawcy działający zgodnie z udzielonymi im zleceniami i którzy są związani wobec naszej firmy obowiązkiem ścisłego wykonywania przekazywanych przez nas poleceń służbowych; usługodawcy są przez nas kontrolowani w tym zakresie zarówno przed podjęciem przez nich działalności usługowej, jak i regularnie w późniejszym okresie.

Informowanie, korygowanie, blokowanie i usuwanie danych

Zgodnie z § 34 i § 6b federalnej ustawy o ochronie prywatności masz nieograniczone prawo do bezpłatnych informacji o zapisanych przez nas Twoich danych, a zgodnie z § 35 niemieckiej ustawy o ochronie prywatności masz też prawo do żądania usunięcia lub zablokowania niedopuszczalnych bądź poprawienia nieprawidłowych danych. Jeżeli postanowienia dotyczące ochrony prywatności nie stanowią inaczej, usuwamy Twoje dane osobowe najpóźniej po zaniknięciu celu ich zapisania, jeżeli nie jesteśmy ustawowo zobowiązani do dalszego przechowywania tych danych. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych przez Google.Na wniosek chętnie poinformujemy Cię także na piśmie, czy i w jakim zakresie zapisaliśmy Twoje dane osobowe. Na ile to możliwe podejmiemy odpowiednie kroki, aby szybko zaktualizować lub skorygować zapisane u nas Twoje dane. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych.

W §4 g federalna ustawa o ochronie danych osobowych (BDSG) wymaga, aby informacje związane z ochroną prywatności były udostępniane każdemu w odpowiedniej formie. W naszym publicznym zestawieniu procedur udostępniliśmy informacje. Jeżeli chcesz się z nimi zapoznać skontaktuj się z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo

HÜPPE GmbH wdraża techniczne i organizacyjne działania zabezpieczające, mające na celu udostępnionych nam danych osobowych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub też przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Nasze działania zabezpieczające są stale ulepszane i dopasowywane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Osoby kontaktowe

Pytania, wnioski lub zażalenia prosimy kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony prywatności:

HÜPPE GmbH

Industriestraße 3

26160 Bad Zwischenahn

E-mail: datenschutzbeauftragter@hueppe.com

Zakres obowiązywania

Niniejsze informacje o ochronie prywatności dotyczą tylko oferty internetowej HÜPPE GmbH.

HÜPPE GmbH, stan 03/2016