V. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w formularzu są do nas przekazywane i przechowywane. Te dane to:

  1. Adres IP użytkownika
  2. Data i godzina rejestracji
  3. Forma grzecznościowa
  4. Imię i nazwisko
  5. Dane firmy i numer klienta
  6. Dane adresowe
  7. Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
  8. Rodzaj zapytania
  9. Wiadomość użytkownika

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystanie danych do przesłania informacji i ofert dotyczących produktów i usług HÜPPE odbywa się ponadto wyłącznie za Państwa zgodą, której udzielają Państwo, wysyłając do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

Kontakt można również nawiązać za pomocą udostępnionego adresu e-mail hueppe@hueppe.com. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przekazane wraz z wiadomością e-mail.

W związku z powyższym dane nie są przekazywane osobom trzecim, jeżeli nie jest to konieczne do bezpośredniego opracowania zapytania. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania korespondencji.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych w związku z przesłaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy, dodatkowo podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy do opracowania nawiązanego kontaktu oraz – o ile istnieje wyraźna zgoda odwiedzającego – do przekazywania informacji i ofert dotyczących indywidualnie dopasowanych produktów i usług HÜPPE przez kanał komunikacji określony przez użytkownika.

Nawiązanie kontaktu przez e-mail również obejmuje nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych osobowych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłki służą do zapobieżenia nieupoważnionemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.