VIII. Funkcja przesyłania dalej za pośrednictwem poczty e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikowi możliwość przesłania informacji lub danych w formacie PDF bezpośrednio do osób trzecich. Wykorzystanie tej funkcji jest dozwolone w celu przesłania informacji o typowym zakresie oraz wyłącznie bezpośrednio do osób trzecich znanych użytkownikowi.

Wykorzystanie tej funkcji w celu wysyłania treści typu spam jest przez nas zabronione.

Jeżeli użytkownik skorzysta z powyższej możliwości, wprowadzone dane są do nas przekazywane. Te dane to:

  1. Imię i nazwisko odbiorcy
  2. Adres e-mail odbiorcy
  3. Imię i nazwisko nadawcy
  4. Adres e-mail nadawcy

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Dane nadawcy są przekazywane odbiorcy w wiadomości e-mail.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy nam do przesłania wybranego materiału informacyjnego przez użytkownika do znanej mu osoby trzeciej. Dane osobowe nie są przechowywane po przesłaniu tych informacji.

Dane nadawcy są przekazywane odbiorcy w celu weryfikacji jego autentyczności. Poza powyższym dane nie są przekazywane osobom trzecim.

 

4. Czas przechowywania

Dane osobowe są usuwane bezpośrednio po wysłaniu informacji do osoby trzeciej znanej użytkownikowi.