XV. Google Analytics i Menedżer Tagów Google

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Wykorzystujemy anonimizację adresów IP poprzez rozszerzenie „_anonymizeIp()”. Anonimizacja adresu IP polega na tym, że jest on wcześniej skracany przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dzięki temu bezpośrednie powiązanie z osobą jest wykluczone. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany.

Poprzez Google Analytics zbieramy dane na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej w celu analizy wykorzystania strony internetowej oraz podejmowanych na niej aktywności, a także świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej oraz Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Ta strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics „cechy demograficzne”. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną do wykorzystania Google Analytisc stanowi § 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o telekomunikacji TMG lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Po wyświetleniu naszej strony internetowej zostaną Państwo poinformowani o wykorzystaniu plików cookie. Zaakceptowanie wykorzystania plików cookie lub kontynuowanie wizyty na stronie internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie plików cookie.

 

3. Cel przetwarzania danych

W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub odwołać w całości zgodę na rejestrowanie Państwa danych przez Google Analytics w sposób przedstawiony w kolejnym punkcie.

 

4. Czas przechowywania

Dane wysyłane przez nas oraz połączone z plikami cookie, informacjami o użytkowniku (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usunięcie danych, których czas przechowywania upłynął, następuje automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji o ochronie danych osobowych oraz warunkach wykorzystania znajdą Państwo pod adresem https://policies.google.com/?hl=pl lub https://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

 

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Mogą Państwo zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Aktualny link to: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ustawieniach zarządzania wyświetlaniem reklam (https://www.google.com/settings/ads) mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia danych demograficznych.