XIII. Marketing

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Wykorzystywanie Państwa danych osobowych dla celów reklamowych odbywa się bez Państwa wyraźnej zgody wyłącznie w granicach dopuszczonych ustawowo. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy kierować do Państwa żadnej korespondencji reklamowej ani za pośrednictwem poczty e-mail, ani telefonicznie.

Za Państwa zgodą oraz w ramach ustawowego uprawnienia przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane w wymaganym zakresie w ramach reklamowania własnych produktów, usług oraz ofert:

  1. Przynależność do grupy osób (np. klient lub potencjalny klient HÜPPE)
  2. Forma grzecznościowa
  3. Imię i nazwisko
  4. Dane adresowe
  5. Dane kontaktowe, takie jak telefon lub e-mail

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy wprowadzone przez Państwa dane osobowe w celu okazyjnego informowania Państwa o produktach lub usługach HÜPPE. Odbywa się to za pomocą wybranej przez użytkownika drogi komunikacji.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych dla celów reklamowych.

 

4. Czas przechowywania

Przetwarzanie danych osobowych służy nam do przekazania informacji i ofert dotyczących produktów i usług HÜPPE, indywidualnie dopasowanych do użytkownika.

Dane zgromadzone w związku z powyższym nie są przekazywane osobom trzecim.

 

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych dla celów reklamowych.