XVIII. Odwołanie

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w części lub w całości, prosimy przesłać ww. odwołanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres datenschutzbeauftragter@hueppe.com lub tradycyjną pocztą na adres podany poniżej.

Wszystkie dane osobowe, zgromadzone w związku z nawiązaniem kontaktu, zostaną wtedy usunięte.