XVII. Rejestracja dla obszaru B2B

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji, która wymaga podania danych osobowych. Dane są wprowadzane w formularzu, przekazywane do nas i przechowywane. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji gromadzone są następujące dane:

W momencie rejestracji zapisywane są także następujące dane:

  1. Adres IP użytkownika
  2. Data i godzina rejestracji
  3. Forma grzecznościowa
  4. Numer klienta
  5. Imię i nazwisko
  6. Nazwa użytkownika oraz hasło (w zaszyfrowanej formie)
  7. Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz numer faksu
  8. Imię, nazwisko i adres firmy
  9. Informacje o zawodzie

W ramach procesu rejestracji dostarczana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie danych.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest wymagana do udostępniania określonych treści oraz usług na naszej stronie internetowej.

W ramach obszaru B2B udostępniamy naszym klientom B2B dodatkowe informacje oraz usługi ważne dla ich indywidualnego obszaru działalności i dedykowane tylko im.

W celu wykluczenia nieuprawnionego dostępu następuje weryfikacja użytkownika.

Dane podane w ramach rejestracji dla obszaru B2B wykorzystujemy również do nawiązania kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz pocztowego w celu wykonania zamówionych usług oraz przekazania dostosowanych do użytkownika informacji i ofert dotyczących produktów.

 

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane po ustaniu stosunków handlowych z klientem B2B.

 

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Jako użytkownik mają Państwo możliwość anulowania rejestracji oraz dostępu do obszaru B2B w dowolnym momencie. Dane, które zostały przez Państwa zapisane, mogą Państwo w każdej chwili zmienić.