XII. Sklep internetowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W naszym sklepie internetowym oferujemy możliwości zakupienia części zamiennych, środków czyszczących oraz akcesoriów. Z tej możliwości można skorzystać, zakładając konto klienta i rejestrując się. W celu rejestracji oraz w trakcie zakupu przechowywane są następujące dane:

  1. Adres IP użytkownika
  2. Data i godzina zakupu
  3. Forma grzecznościowa
  4. Imię i nazwisko
  5. Dane adresowe
  6. Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
  7. Zamówione produkty
  8. Dane wybranego rodzaju płatności

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystanie danych do przesłania informacji i ofert dotyczących produktów i usług HÜPPE odbywa się ponadto wyłącznie za Państwa zgodą, której udzielają Państwo, wysyłając do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza ma na celu utworzenie konta klienta oraz przesłanie i opłacenie wybranego produktu. Dane wykorzystujemy także – jeżeli istnieje wyraźna zgoda użytkownika – do przekazywania informacji o produktach i usługach HÜPPE.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłki służą do zapobieżenia nieupoważnionemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W celu przeprowadzenia płatności dane wybranego procesu płatności przekazywane są do naszego dostawcy usług płatniczych.

 

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.