III. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdego wyświetlenia naszej strony internetowej system automatycznie gromadzi dane i informacje o systemie komputerowym urządzenia, z którego wyświetlono stronę.

Gromadzeniem są objęte następujące dane:

  1. Informacje o typie i wersji przeglądarki
  2. System operacyjny użytkownika
  3. Informacje o użytym przez użytkownika urządzeniu mobilnym
  4. Dostawca usług internetowych użytkownika
  5. Adres IP użytkownika
  6. Data i godzina korzystania ze strony
  7. Lokalizacja odwiedzającego
  8. Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę
  9. Strony internetowe, które zostały otwarte przez użytkownika poprzez naszą stronę

Dane są także zapisywane w plikach dziennika naszego systemu.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego zapisywania danych oraz plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest koniecznie, aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika pozwala na zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Dodatkowo dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Powyższe dane nie są jednak analizowane w celach marketingowych.

Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeżeli dane gromadzone są w celu udostępnienia strony internetowej, są usuwane po zakończeniu sesji.

W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika usunięcie następuje najpóźniej po siedmiu dniach. Istnieje możliwość gromadzenia danych wykraczająca poza wyżej wymienione. W tym wypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub szyfrowane, aby uniemożliwić identyfikację klienta wyświetlającego stronę.

 

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

Rejestracja danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapisywanie danych w plikach dziennika są nieodzowne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu.