X. Usługa oddzwonienia

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy usługę oddzwonienia.

Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w formularzu są do nas przekazywane i przechowywane. Te dane to:

  1. Adres IP użytkownika
  2. Data i godzina rejestracji
  3. Forma grzecznościowa
  4. Imię i nazwisko
  5. Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
  6. Wiadomość użytkownika

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystanie danych do przesłania informacji i ofert dotyczących produktów i usług HÜPPE odbywa się ponadto wyłącznie za Państwa zgodą, której udzielają Państwo, wysyłając do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy do opracowania i wykonania usługi oddzwonienia na żądanie. Dane wykorzystujemy także – jeżeli istnieje wyraźna zgoda użytkownika – do przekazywania informacji o produktach i usługach HÜPPE.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłki służą do zapobieżenia nieupoważnionemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

 

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.