IX. Zapytanie dotyczące usług serwisowych

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość zamówienia pracownika serwisu w ramach usług serwisowych (takich jak naprawa) do domu.

W momencie wysyłania zapytania zapisywane są następujące dane:

 1. Adres IP użytkownika
 2. Data i godzina rejestracji
 3. Forma grzecznościowa
 4. Imię i nazwisko
 5. Dane adresowe
 6. Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
 7. Informacje o produkcie, takie jak numer identyfikacyjny, seria, nazwa produktu oraz rok produkcji
 8. Wiadomość opisująca problem
 9. Koszty serwisowe
 10. Informacja o możliwych kosztach dodatkowych
 11. Dane płatności dla wybranego rodzaju płatności (karta kredytowa, PayPal lub polecenie zapłaty)

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystanie danych do przesłania informacji i ofert dotyczących produktów i usług HÜPPE odbywa się ponadto wyłącznie za Państwa zgodą, której udzielają Państwo, wysyłając do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy nam do wysłania do Państwa pracownika serwisu z regionu oraz opracowania i opłacenia wybranej usługi serwisowej. Dane wykorzystujemy także – jeżeli istnieje wyraźna zgoda użytkownika – do przekazywania informacji o produktach i usługach HÜPPE.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłki służą do zapobieżenia nieupoważnionemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W trakcie płatności za zamówioną usługę serwisową dane przekazywane są do dostawcy płatności w celu przeprowadzenia procesu płatności.

 

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.