Financování přestaveb koupelen odpovídajících věkovým kategoriím

Základní informace o financování

V rámci programu KfW 455-B „Renovace odpovídající věku“ můžete jako soukromý stavebník získat náhradu 10 % způsobilých nákladů na rekonstrukci koupelny. Maximální výše grantu je 2 500 eur (dříve 5 000 eur). Financování se týká konkrétně rekonstrukcí koupelen a opatření v oblasti sanity, jako je změna dispozice místnosti, instalace sprchových koutů v úrovni podlahy nebo modernizace sanitárních objektů. Podat žádost mohou fyzické osoby bez ohledu na věk nebo zdravotní postižení, které jsou vlastníky rodinného domu s maximálně dvěma bytovými jednotkami nebo bytového domu ve společenství vlastníků jednotek. Financování mohou využít i lidé, kteří si pronajímají byt nebo rodinný dům.

Chcete-li získat finanční prostředky, musí být splněny následující požadavky

 

  1. Žádost o dotaci musí být podána před zahájením rekonstrukčních prací.
  2. Práce musí provádět odborná firma.
  3. Musí být dodrženy minimální technické normy pro přestavby snižující bariéry. Ty jsou uvedeny v příloze informačního listu (https://t1p.de/oxf9) na stranách 6 a 7.
  4. Faktury řemeslníků musí splňovat určité požadavky, včetně: Způsobilá opatření a práce musí být uvedeny v němčině a musí být uvedena adresa stavebního projektu. Faktury je nutné uhradit bankovním převodem.

Aaplikace

Žádost se podává online prostřednictvím portálu financování KfW (www.kfw.de/zuschussportal). Registrace je nutná předem. Po vyplnění a odeslání žádosti obvykle do jednoho dne obdržíte potvrzení o financování, pokud jsou splněny všechny náležitosti. S tímto závazkem pak mohou stavební práce okamžitě začít.

Využijte příležitosti a zažádejte si o finanční prostředky KfW na rekonstrukci vaší koupelny. Můžete tak učinit svou koupelnu bezbariérovou a využít finanční výhody financování.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru