Ochrana Údajů

Zásady ochrany osobních údajů HÜPPE

Aktualizace: listopad 2022
Ochrana osobních údajů je pro HÜPPE GmbH nanejvýš důležitá. Kromě dodržování zákonných požadavků na ochranu osobních údajů bychom se prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů rádi zavázali k odpovědnému nakládání s těmito údaji, aby bylo vaše soukromí vždy dostatečně chráněno. Je pro nás důležité, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně.

V rámci zásad ochrany osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, kdy a jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme – samozřejmě v mezích platných právních předpisů.

 

I. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních právních předpisů o ochraně údajů členských států, jakož i dalších ustanovení o ochraně údajů, je:

HÜPPE GmbH

Industriestraße 3
26160 Bad Zwischenahn
Niemcy

Tel.: +49 4403 67-0
E-mail: hueppe@hueppe.com
Webové stránky: www.hueppe.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je:

Jörg Jaenichen

Treuhand Weser-Ems Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Langenweg 55
26125 Oldenburg
Niemcy

E-mail: Datenschutzbeauftragter@hueppe.com

II. Obecné informace o zpracování dat

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování funkčních webových stránek (to platí jak pro webové stránky HÜPPE, internetový obchod HÜPPE, tak i pro konfigurátor produktů HÜPPE) a pro náš obsah a služby. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů pravidelně probíhá pouze se souhlasem uživatele. Výjimkou jsou případy, kdy předchozí souhlas nelze získat ze skutečných důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonem, zejména podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

2. 
Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním operací zahrnujících osobní údaje, slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléhá naše společnost, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO. V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) DSGVO. Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvně uvedeným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

3. Výmaz údajů a doba jejich uložení

Osobní údaje subjektu údajů se vymažou nebo zablokují, jakmile pomine účel jejich uchovávání. Kromě toho může dojít k uložení, pokud tak stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech Unie, které se na správce vztahují. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, ledaže by bylo nutné údaje nadále uchovávat pro uzavření nebo plnění smlouvy.

4. Šifrování TLS

Tyto stránky používají šifrování TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

 

 

III. Poskytování webových stránek a vytváření souborů protokolu

1. Popis a rozsah zpracování dat

Při každém prohlížení našich webových stránek systém automaticky shromažďuje údaje a informace o počítačovém systému zařízení, ze kterého byly webové stránky prohlíženy.

Shromažďují se následující údaje:

Informace o typu a verzi prohlížeče

Informace o typu a verzi prohlížeče
Operační systém uživatele
Informace o mobilním zařízení používaném uživatelem
Váš poskytovatel internetových služeb
IP adresa uživatele
Datum a čas použití webu
Místo návštěvníka
Webové stránky, ze kterých se systém uživatele dostal na naše webové stránky
Webové stránky, které jste navštívili prostřednictvím našeho webu
Data jsou také uložena v souborech protokolu našeho systému.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro dočasné uložení dat a souborů protokolu je čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR.

 

3. Účel zpracování dat

Je nutné, aby systém dočasně uložil IP adresu

umožnit zobrazení webové stránky na počítači uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele uložena po dobu trvání relace.

Ukládání do log souborů nám umožňuje zajistit funkčnost webu. Kromě toho se tato data používají k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Výše uvedené údaje však nejsou analyzovány pro marketingové účely.

Tyto účely představují také náš oprávněný zájem, který je základem pro zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR.

4. Doba skladování

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pokud jsou data shromažďována za účelem poskytování webové stránky, jsou na konci relace vymazána.

Pokud jsou data uložena v protokolových souborech, dojde k vymazání nejpozději po sedmi dnech. Data je možné sbírat způsoby, které jdou nad rámec výše popsaných. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů odstraněny nebo zašifrovány, aby se zabránilo identifikaci klienta prohlížejícího stránku.

5. Možnost vznést námitku a data smazat

Shromažďování dat pro poskytování webových stránek a ukládání dat v

log soubory jsou nezbytně nutné pro fungování webu. Uživatel tedy nemá možnost vznést námitky.

IV. Používání cookies

1. Popis a rozsah zpracování dat

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory uložené ve webovém prohlížeči nebo prostřednictvím webového prohlížeče v počítači uživatele. Pokud si uživatel prohlíží webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Takový soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném zobrazení webové stránky.

K dalšímu přizpůsobení našich webových stránek vašim potřebám používáme soubory cookie. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby byl prohlížeč zobrazující webovou stránku identifikován i po přechodu na jinou webovou stránku.

V souborech cookie se ukládají a přenášejí následující údaje:

Nastavení jazyka
Zobrazené webové stránky trhu/země
Položky ve vašem košíku
Přihlašovací údaje
Uložení vašich přihlašovacích údajů
Na našem webu také používáme soubory cookie, které umožňují analýzu informací o stránkách navštěvovaných uživatelem.

Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

Rozpoznání toho, zda je návštěvník na webu poprvé, nebo zda je návštěva opakovaná
Hledaná klíčová slova
Původ návštěvníka
Technické údaje, jako je použitý prohlížeč a operační systém nebo informace o používaných (mobilních) zařízeních
Informace o vašem poskytovateli internetových služeb
Informace o vašem používání webu, jako je frekvence stránek, zobrazené stránky a jak dlouho na webu strávíte
Použití funkcí webu
Demografie
Takto získaná uživatelská data jsou pomocí technických prostředků pseudonymizována. To znemožňuje přiřadit data uživateli, který si stránku prohlíží. Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatele.

Při prohlížení webových stránek jsou uživatelé informováni o použití cookies pro účely analýzy prostřednictvím informačního banneru a jsou přesměrováni na tyto zásady ochrany osobních údajů. V souvislosti s výše uvedeným je také uvedena informace o tom, jak lze v nastavení prohlížeče deaktivovat funkci ukládání souborů cookie.

Použití analytických cookies je vysvětleno v oddílech XIV a XV.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí cookies je čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR.

 

3. Účel zpracování dat

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je usnadnit uživatelům používání webu. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Tyto funkce také vyžadují, aby byl prohlížeč rozpoznán, když přejdete na jinou webovou stránku.

Soubory cookie jsou potřebné pro operace, jako jsou:

Uložení obsahu košíku a průběhu procesu objednávky
Převzetí nastavení jazyka
Pamatování hledaných klíčových slov
Analýza používání webu a reklamy po souhlasu (viz sekce XIV a XV)
Údaje o uživatelích shromážděné technicky nezbytnými soubory cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Analýza souborů cookie se provádí za účelem zlepšení kvality našich webových stránek. Analýzou cookies se dozvídáme, jak je web používán, což nám umožňuje neustále přizpůsobovat naši nabídku zájmům návštěvníků webu.

Výše uvedené účely představují také náš oprávněný zájem, který je základem pro zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno f GDPR.

4. Doba uložení, možnost vznesení námitky a smazání dat

Cookies se ukládají do počítače uživatele a přenášejí se na naše webové stránky. Jako uživatel tedy máte plnou kontrolu nad používáním cookies. Přenos cookies lze deaktivovat nebo omezit změnou nastavení ve vašem webovém prohlížeči. Uložené soubory cookie mohou být kdykoli smazány. To lze také provést automaticky. Deaktivace souborů cookie pro naše webové stránky vám zabrání plně využívat některé funkce webových stránek.

 

Změňte nastavení souborů cookie

V. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování dat

Na našem webu je kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zadané do formuláře se nám přenesou a uloží. Tyto údaje jsou:

IP adresa uživatele
Datum a čas registrace
Oslovení
Jméno a příjmení
Podrobnosti o společnosti a číslo zákazníka
Údaje o adrese
Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo
Typ dotazu
Uživatelská zpráva
Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonnými ustanoveními týkajícími se zpracování dotazu.

Využití údajů k zasílání informací a nabídek o produktech a službách HÜPPE probíhá pouze se souhlasem uživatele, který může poskytnout při odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře.

Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy: hueppe@hueppe.com. V tomto případě jsou osobní údaje uživatele poskytnuté s e-mailem uloženy.

Údaje pak nejsou předávány třetím stranám, pokud to není nezbytné pro přímé zpracování vašeho dotazu. Údaje slouží pouze ke zpracování korespondence.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

Právním základem pro zpracování údajů předávaných v souvislosti se zasláním e-mailu je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR. Aktivní kontakt subjektu údajů se považuje za předpokládaný souhlas se zpracováním údajů. Je-li účelem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je právním základem zpracování rovněž čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR.

3. Účel zpracování dat

Zpracování osobních údajů z kontaktního formuláře slouží ke zpracování navázaného kontaktu a – pokud návštěvník výslovně souhlasil – k předávání informací a nabídek ohledně individuálně přizpůsobených produktů a služeb HÜPPE prostřednictvím komunikačního kanálu určeného uživatelem.

Navázání kontaktu e-mailem je také naším oprávněným zájmem, který je základem pro zpracování osobních údajů.

Další osobní údaje zpracovávané při zasílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

4. Doba skladování
Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů z kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem jsou údaje po dokončení korespondence s uživatelem vymazány. Korespondence se považuje za ukončenou, když okolnosti naznačují, že záležitost byla vyřešena a uživatel již nemá zájem o žádný z produktů nebo služeb HÜPPE.

VI. Dotaz na data související s polohou

1. Popis a rozsah zpracování dat

Prostřednictvím našich webových stránek je také možné získat přístup k adresním údajům řemeslníků, obchodníků nebo prodejních výstav ve vašem regionu. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zadané do formuláře jsou přeneseny k nám a námi uloženy. Tyto údaje jsou:

IP adresa uživatele
Datum a čas odeslání dotazu
Oslovení
Jméno a příjmení
Údaje o adrese
Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo
Informace, o jaký produkt má návštěvník zájem
Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonnými ustanoveními týkajícími se zpracování dotazu.

Využití údajů k zasílání informací a nabídek o produktech a službách HÜPPE probíhá pouze se souhlasem uživatele, který může poskytnout při odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Osobní údaje z formuláře zpracováváme pro zpracování vašeho dotazu týkajícího se regionálních řemeslníků nebo obchodníků. Údaje také používáme – pokud s tím výslovně souhlasíte – k poskytování informací o produktech a službách HÜPPE.

Další osobní údaje zpracovávané při zasílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Takto shromážděné údaje nejsou předávány třetím stranám.

4. Doba skladování
Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů z kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem jsou údaje po dokončení korespondence s uživatelem vymazány. Korespondence se považuje za ukončenou, když okolnosti naznačují, že záležitost byla vyřešena a uživatel již nemá zájem o žádný z produktů nebo služeb HÜPPE.

VII. Funkce přeposílání e-mailů

1. Popis a rozsah zpracování dat
Na našem webu vám nabízíme možnost zasílat informace nebo data ve formátu PDF přímo třetím stranám. Použití této funkce je povoleno pro přenos informací typického rozsahu a pouze přímo třetím stranám, které jsou uživateli známé.

Použití této funkce k rozesílání spamu je zakázáno.

Pokud uživatel využije výše uvedenou možnost, zadané údaje se přenesou k nám. Tyto údaje jsou:

Jméno a příjmení příjemce
emailova adresa prijemce
Jméno odesílatele
E-mailová adresa odesílatele
Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonnými ustanoveními týkajícími se zpracování dotazu.

Údaje o odesílateli jsou předány příjemci v e-mailu.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů z formuláře slouží k zaslání vybraného informačního materiálu uživatelem jemu známé třetí osobě. Po odeslání těchto informací se osobní údaje neukládají.

Údaje odesílatele jsou předány příjemci k ověření jejich pravosti. Kromě výše uvedeného nejsou údaje předávány třetím stranám.

4. Doba skladování
Osobní údaje jsou vymazány ihned po odeslání informací třetí osobě známé uživateli.

VIII. Dotaz na servisní služby

1. Popis a rozsah zpracování dat
Na našich stránkách nabízíme možnost objednat si službu (např. opravu) až k vám domů.

Při odesílání dotazu se ukládají následující údaje:

IP adresa uživatele
Datum a čas registrace
Oslovení
Jméno a příjmení
Údaje o adrese
Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo
Informace o produktu, jako je identifikační číslo, série, název produktu a rok výroby
Zpráva popisující problém
Servisní náklady
Informace o možných dodatečných nákladech
Platební údaje pro vámi vybraný typ platby (kreditní karta, PayPal nebo inkaso)
Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonnými ustanoveními týkajícími se zpracování dotazu.

Využití údajů k zasílání informací a nabídek o produktech a službách HÜPPE probíhá pouze se souhlasem uživatele, který může poskytnout při odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Osobní údaje z formuláře zpracováváme k vyslání místního servisního pracovníka k uživateli a k ​​přípravě a zaplacení vybrané služby služby. Údaje také používáme – pokud s tím výslovně souhlasíte – k poskytování informací o produktech a službách HÜPPE.

Další osobní údaje zpracovávané při zasílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Při platbě za objednanou službu jsou údaje předány poskytovateli platby za účelem provedení platebního procesu.

4. Doba skladování
Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů z kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem jsou údaje po dokončení korespondence s uživatelem vymazány. Korespondence se považuje za ukončenou, když okolnosti naznačují, že záležitost byla vyřešena a uživatel již nemá zájem o žádný z produktů nebo služeb HÜPPE.

IX. Služba zpětného volání

1. Popis a rozsah zpracování dat
Na našich webových stránkách nabízíme službu zpětného volání.

Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zadané do formuláře se nám přenesou a uloží. Tyto údaje jsou:

IP adresa uživatele
Datum a čas registrace
Oslovení
Jméno a příjmení
Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo
Uživatelská zpráva
Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonnými ustanoveními týkajícími se zpracování dotazu.

Využití údajů k zasílání informací a nabídek o produktech a službách HÜPPE probíhá pouze se souhlasem uživatele, který může poskytnout při odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů z formuláře slouží k vývoji a poskytování služby zpětného volání na vyžádání. Údaje také používáme – pokud s tím výslovně souhlasíte – k poskytování informací o produktech a službách HÜPPE.

Další osobní údaje zpracovávané při zasílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Údaje nejsou předávány třetím stranám.

4. Doba skladování
Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů z kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem jsou údaje po dokončení korespondence s uživatelem vymazány. Korespondence se považuje za ukončenou, když okolnosti naznačují, že záležitost byla vyřešena a uživatel již nemá zájem o žádný z produktů nebo služeb HÜPPE.

X. Internetový obchod

1. Popis a rozsah zpracování dat
V našem internetovém obchodě nabízíme možnost nákupu náhradních dílů, čisticích prostředků a příslušenství. Této příležitosti můžete využít vytvořením zákaznického účtu a registrací. Pro účely registrace a během nákupu jsou uchovávány následující údaje:

IP adresa uživatele
Datum a čas nákupu
Oslovení
Jméno a příjmení
Údaje o adrese
Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa a telefonní číslo
Objednané produkty
Údaje týkající se zvolené platební metody
Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonnými ustanoveními týkajícími se zpracování dotazu.

Využití údajů k zasílání informací a nabídek o produktech a službách HÜPPE probíhá pouze se souhlasem uživatele, který může poskytnout při odeslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Účelem zpracování osobních údajů z formuláře je vytvoření zákaznického účtu a zaslání a platba za vybraný produkt. Údaje také používáme – pokud s tím výslovně souhlasíte – k poskytování informací o produktech a službách HÜPPE.

Další osobní údaje zpracovávané při zasílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Za účelem dokončení platby jsou údaje o zvoleném platebním procesu předány našemu poskytovateli platebních služeb.

4. Doba skladování
Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou nutné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů z kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem jsou údaje po dokončení korespondence s uživatelem vymazány. Korespondence se považuje za ukončenou, když okolnosti naznačují, že záležitost byla vyřešena a uživatel již nemá zájem o žádný z produktů nebo služeb HÜPPE.

XI. Marketing

1. Popis a rozsah zpracování dat
Použití vašich osobních údajů pro reklamní účely bez vašeho výslovného souhlasu probíhá pouze v rámci přísných mezí zákonných práv. Bez vašeho výslovného souhlasu vám nebudeme zasílat žádnou reklamní korespondenci ani e-mailem, ani telefonicky.

S vaším souhlasem a v rámci našich zákonných práv zpracováváme a používáme v požadovaném rozsahu pro účely reklamy našich vlastních produktů, služeb a nabídek následující údaje:

Příslušnost ke skupině lidí (např. zákazník nebo potenciální zákazník HÜPPE)
Oslovení
Jméno a příjmení
Údaje o adrese
Kontaktní údaje, jako je telefon nebo e-mail

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Osobní údaje zadané uživatelem používáme k příležitostnému poskytování informací o produktech nebo službách HÜPPE. To se provádí pomocí komunikační trasy zvolené uživatelem.

Uživatel může kdykoli vznést námitku proti použití svých osobních údajů pro reklamní účely.

4. Doba skladování
Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování informací a nabídek týkajících se produktů nebo služeb HÜPPE přizpůsobených individuálním potřebám uživatele.

Takto shromážděné údaje nejsou předávány třetím stranám.

5. Možnost vznést námitku a data smazat
Uživatel může kdykoli vznést námitku proti použití svých osobních údajů pro reklamní účely.

XII. Google AdWords a remarketing

1. Popis a rozsah zpracování dat
Abychom co nejlépe přizpůsobili náš online marketing (např. bannerové reklamy) vašim potřebám a zájmům, používáme Google AdWords a remarketingovou technologii nabízenou společností Google. V rámci používání těchto produktů se shromažďují anonymní demografické údaje a informace o zájmu o naše produkty a služby se ukládají do souborů cookie pro účely remarketingu. Když navštívíte jiné webové stránky, které využívají technologii remarketingu Google, soubory cookie se čtou a používají k tomu, aby vám nabídly personalizované informace přizpůsobené vašim zájmům. To se děje anonymně, což znamená, že vás nelze identifikovat na základě informací uložených v souborech cookie.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

Po návštěvě našeho webu budete informováni o používání cookies. Přijetím souhlasu s používáním souborů cookie nebo pokračováním v návštěvě webu souhlasíte s používáním souborů cookie.

3. Účel zpracování údajů
K zobrazení informací o vašich vyhledáváních na Googlu používáme Google AdWords. Kromě toho také používáme zobrazovací a remarketingové bannery k zobrazování reklamních bannerů přizpůsobených vašim zájmům na webových stránkách třetích stran. Informace potřebné pro tento účel jsou uchovávány anonymně.

4. Doba skladování
Cookies automaticky vyprší po třiceti dnech.

5. Možnost vznést námitku a data smazat
Pokud si nepřejete, aby byly vaše informace použity v reklamních bannerech přizpůsobených vašim zájmům, můžete proti takovému použití kdykoli vznést námitku. V nastavení správy reklam na adrese www.google.com/settings/ads se můžete odhlásit z používání vašich údajů pro personalizovanou reklamu.

XIII. Google Analytics a Správce značek Google

1. Popis a rozsah zpracování dat
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. (“Google”). Google Analytics používá tzv „cookies“, tj. textové soubory uložené ve vašem počítači a umožňující analýzu toho, jak webové stránky používáte. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Používáme anonymizaci IP adresy prostřednictvím rozšíření „_anonymizeIp()“. Anonymizace IP adresy znamená, že je předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářských zemí Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Díky tomu je vyloučena přímá vazba na osobu. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

Prostřednictvím Google Analytics shromažďujeme údaje o vašem používání webové stránky, abychom mohli analyzovat používání webové stránky a činnosti na nich prováděné, jakož i poskytovat další služby související s používáním webové stránky a internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google.

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. Na jejich základě lze vytvářet reporty obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z inzerce Google související se zájmy a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Správce nemůže tyto údaje přiřadit žádné konkrétní osobě.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

Po návštěvě našeho webu budete informováni o používání cookies. Přijetím souhlasu s používáním souborů cookie nebo pokračováním v návštěvě webu souhlasíte s používáním souborů cookie.

3. Účel zpracování údajů
Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat v nastavení zobrazení ve svém účtu Google nebo zcela odvolat svůj souhlas se shromažďováním vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v další části.

4. Doba skladování
Údaje, které odesíláme a které se týkají souborů cookie, identifikátorů uživatelů (např. User-ID) nebo reklamních identifikátorů, jsou po 14 měsících automaticky smazány. Data, jejichž doba uložení vypršela, jsou automaticky mazána jednou měsíčně. Více informací o ochraně údajů a podmínkách použití naleznete na policy.google.com nebo www.google.com/analytics/terms/de.html.

5. Možnost vznést námitku a data smazat
Můžete zabránit přenosu dat generovaných souborem cookie týkajících se vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu. Aktuální odkaz je: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ze shromažďování demografických údajů se můžete odhlásit v nastavení správy zobrazování reklam (https://www.google.com/settings/ads).

XIV. Použití komponent ze sociálních médií

1. Použití komponent Facebooku
Naše webové stránky využívají integrované funkce sociální sítě Facebook, poskytovatel: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, US Facebook plug-iny lze rozpoznat podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ na naší webové stránce. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naši webovou stránku pomocí zásuvného modulu Facebook, vytvoří se spojení mezi vaším prohlížečem a servery Facebooku. V rámci tohoto procesu jsou data přenášena na Facebook. Díky tomu dostává Facebook mimo jiné informace o tom, že jste naše stránky navštívili pomocí zařízení s danou IP adresou. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Interakce, zejména používání funkce komentáře nebo kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, jsou také přenášeny na Facebook. Rádi bychom vás informovali, že jako provozovatel našich webových stránek nedostáváme informace o obsahu předávaných údajů a jejich využití Facebookem. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese www.facebook.com/about/privacy.

Pokud nechcete, aby Facebook spojil vaši návštěvu našich webových stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku. Výše uvedené zásady ochrany osobních údajů Facebooku obsahují podrobné informace k tomuto tématu, zejména pokud jde o shromažďování a používání údajů ze strany Facebooku, vaše související práva a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí.

2. Použití komponent Twitteru
Naše stránky obsahují integrované funkce Twitteru. Poskytovatelem těchto funkcí je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. V důsledku používání Twitteru a funkce „re-tweet“ jsou navštívené webové stránky spojeny s vaším účtem Twitter a zobrazují se ostatním uživatelům. V rámci tohoto procesu jsou data přenášena na Twitter. Rádi bychom vás informovali, že jako provozovatel našich webových stránek nedostáváme informace o obsahu přenášených dat a jejich využívání Twitterem. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí Twitteru na adrese twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru lze změnit v nastavení účtu na:

twitter.com/account/settings.

3. Použití komponent YouTube
Naše webové stránky používají zásuvné moduly YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte webovou stránku, která má zásuvný modul YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube dostává informace o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přímo přiřadit stránky, které si prohlížíte, k vašemu individuálnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube. Kromě toho může YouTube sledovat vaše chování, i když jste odhlášeni, protože k vašemu profilu mohou být přiřazena anonymní data.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: www.google.de/intl/de/policies/privacy

XV. Registrace do B2B oblasti

1. Popis a rozsah zpracování dat
Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrace, která vyžaduje poskytnutí osobních údajů. Údaje se zadávají do formuláře, předají nám a ukládají. Údaje nejsou předávány třetím stranám. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje:

Při registraci jsou také uloženy následující údaje:

IP adresa uživatele
Datum a čas registrace
Oslovení
Číslo klienta
Jméno a příjmení
Uživatelské jméno a heslo (šifrované)
Kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo a faxové číslo
Název a adresa společnosti
Informace o povolání
V rámci registračního procesu je získán souhlas uživatele se zpracováním údajů

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů v případě souhlasu uživatele je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR.

3. Účel zpracování údajů
K poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách je nutná registrace uživatele.

V rámci B2B oblasti poskytujeme našim B2B klientům doplňkové informace a služby důležité pro jejich jednotlivou oblast činnosti a věnované pouze jim.

Pro vyloučení neoprávněného přístupu probíhá ověření uživatele.

Údaje poskytnuté v rámci registrace pro oblast B2B využíváme také k tomu, abychom nás kontaktovali telefonicky, e-mailem a poštou za účelem poskytování objednaných služeb a poskytování uživatelsky přizpůsobených informací a nabídek produktů.

4. Doba skladování
Údaje jsou vymazány po ukončení obchodního vztahu s B2B klientem.

5. Možnost vznést námitku a data smazat
Jako uživatel máte možnost kdykoliv zrušit svou registraci a přístup do B2B oblasti. Uložená data můžete kdykoli změnit.

XVI. Odvolání souhlasu

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů částečně nebo úplně, zašlete prosím své rozhodnutí o odvolání souhlasu e-mailem na datenschutzbeauftragter@hueppe.com nebo klasickou poštou na níže uvedenou adresu.

Veškeré osobní údaje shromážděné v souvislosti s kontaktem budou následně vymazány.

XVII. Práva subjektu údajů

1. Práva subjektu údajů
Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči správci následující práva:

2. Právo na přístup
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme.

V takovém případě máte právo získat od správce následující informace:

účely, pro které jsou vaše osobní údaje zpracovávány;
kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny vaše osobní údaje;

plánovanou dobu uchovávání vašich osobních údajů nebo, není-li možné v tomto ohledu poskytnout konkrétní informace, kritéria pro stanovení této doby;

informace o právu požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, omezení zpracování Vašich osobních údajů a vznést námitku proti tomuto zpracování;

informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu a – pokud osobní údaje nebyly shromážděny od subjektu údajů – veškeré dostupné informace o jejich zdroji;

informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 sekce 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – důležité informace o zásadách pro jejich provádění, jakož i o významu a očekávaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.
Máte právo požadovat informaci o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Proto si můžete vyžádat informace o vhodných zárukách uvedených v čl. 46 GDPR, související s převodem.

3. Právo na opravu údajů
Máte právo požádat správce o opravu a/nebo doplnění vašich údajů, pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávané nesprávné nebo neúplné. Správce je povinen neprodleně provést nápravu.

4. Právo na omezení zpracování
V následujících případech můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů:

pokud zpochybňujete přesnost osobních údajů – po dobu umožňující správci přesnost údajů zkontrolovat;
pokud je zpracování protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem svých osobních údajů a požadujete místo toho omezení jejich použití;
pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků, popř
pokud jste vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 sekce 1 – dokud nebude zjištěno, zda právně oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody Vaší námitky.
Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje – s výjimkou uložení – zpracovávány pouze s Vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické osoby. nebo právnická osoba nebo z důležitých důvodů zájmu veřejnosti Unie nebo členského státu.

Pokud bylo zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budete o tom správcem informováni, než bude omezení zpracování zrušeno.

5. Právo na výmaz údajů
a) Povinnost vymazat údaje

Můžete požádat správce o okamžité vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje neprodleně vymazat, pokud nastane některý z následujících důvodů:

Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly zaznamenány nebo jinak zpracovány.
Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě bylo zpracování provedeno v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno a nebo umění. 9 sekce 2 písm GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování údajů.
Vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 sekce 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 sekce 2 GDPR.
Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
Výmaz osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva EU nebo práva členských států, kterým správce podléhá.
Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 sekce 1 GDPR.
b) Informace pro třetí strany

Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je vymazat v souladu s čl. 17 sekce 1 GDPR přijímá vhodná opatření, rovněž technického charakteru, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informovala správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste je jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje popř. kopie nebo replikace těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Neexistuje právo na výmaz údajů, pokud je zpracování nezbytné

za účelem výkonu práva svobodně vyjadřovat názory a informace;
za účelem splnění právní povinnosti vyžadující zpracování podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému správce podléhá, ​​nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen ;
z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 sekce 2 písm h a i a umění. 9 sekce 3 GDPR;
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 sekce 1 GDPR, ledaže by zákon uvedený v bodě a) pravděpodobně bránil nebo významně ztěžoval dosažení účelů tohoto zpracování, nebo
za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

5. Právo na informace
Pokud jste u správce uplatnili své právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování údajů, pak je správce povinen o této opravě, výmazu nebo omezení zpracování údajů informovat všechny příjemce, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny, pokud se neukáže být nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené množství úsilí.

Máte právo získat informace o těchto příjemcích od správce.

6. Právo na přenos dat
Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, za předpokladu, že

zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR nebo čl. 9 sekce 2 písm GDPR, nebo na základě smlouvy v souladu s čl. 6 sekce 1 písmeno b GDPR a
zpracování je prováděno automatizovaným způsobem.
V rámci výkonu tohoto práva máte také právo požadovat, aby vaše osobní údaje byly předány správcem přímo jinému správci, je-li to technicky možné. To nesmí porušovat svobody a práva ostatních.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné moci svěřené správci.

7. Právo vznést námitku
Máte právo z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, prováděnému podle čl. 6 sekce 1 písmeno e nebo f GDPR; to platí i pro profilování vyplývající z výše uvedených ustanovení.

Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud s takovou přímou reklamou souvisí.

Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímé reklamy, vaše osobní údaje již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Máte možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti – aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES – uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 

8. Právo odvolat svůj souhlas v oblasti ochrany údajů
Máte právo svůj souhlas s ochranou údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo do okamžiku odvolání.

9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má pro vás právní účinky nebo se vás obdobně významně dotýká. Výše uvedené neplatí, pokud toto rozhodnutí

je nezbytná k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
je povoleno právem Unie nebo právem členského státu, kterému správce podléhá a které stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv, svobod a oprávněných zájmů, nebo
je založeno na vašem výslovném souhlasu.
Tato rozhodnutí však nemohou být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů uvedených v čl. 9 sekce 1 GDPR, pokud čl. 9 sekce 2 písm a nebo g a existují vhodná opatření na ochranu vašich práv, svobod a oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodech (1) a (3) správce provádí vhodná opatření k ochraně vašich práv, svobod a oprávněných zájmů a minimálně práva na lidský zásah ze strany správce, k vyjádření vlastního pozici a napadnout toto rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vaše osobní údaje porušují tuto vyhlášku.

Dozorový orgán, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o průběhu a účincích projednávání stížnosti, včetně možnosti využít opravný prostředek podle čl. 78 GDPR.

Další informace o ochraně údajů pro kandidáty v souladu s čl. 13 GDPR naleznete tady.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru