Gegevensbescherming

Opmerkingen gegevensbescherming bij HÜPPE

Stand: november 2022

Voor HÜPPE GmbH is de bescherming van persoonsgegevens van het grootste belang. Naast het vanzelfsprekend in acht nemen van de wettelijke voorschriften voor de gegevensbescherming willen we ons met deze opmerkingen verplichten tot een verantwoordelijke omgang met uw gegevens, zodat uw privésfeer te allen tijde beschermd is. Het is voor ons belangrijk, dat u zich bij het bezoek van onze websites veilig en op uw gemak voelt.

Met de volgende opmerkingen omtrent de gegevensbescherming leggen wij uit, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken – vanzelfsprekend met inachtneming van de actuele rechtspositie.

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale privacywetgeving van de lidstaten en overige bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens is:

HÜPPE GmbH

Industriestraße 3
26160 Bad Zwischenahn
Duitsland

Tel.: +49 4403 67-0
E-mail: hueppe@hueppe.com
Website: www.hueppe.com

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Jörg Jaenichen

Treuhand Weser-Ems Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Langeweg 55
26125 Oldenburg
Duitsland

E-mail: Datenschutzbeauftragter@hueppe.com

II. Algemene informatie over de gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit voor het beschikbaar stellen van een functionele website (dit omvat zowel de HÜPPE-website, de HÜPPE-webshop als de HÜPPE-productconfigurator) en onze inhoud en diensten noodzakelijk is. Persoonsgegevens van onze gebruikers worden doorgaans alleen verzameld en gebruikt na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens is toegestaan op grond van wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Algemene rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, vormt art. 6, lid 1, sub a DSGVO de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 (1) (b) DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, geldt art. 6 (1) c DSGVO als rechtsgrondslag. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 (1) (d) DSGVO als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagperiode

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Daarnaast kan opslag plaatsvinden als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

4. TLS-codering

Deze site gebruikt TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

III. Het beschikbaar stellen van de website en het aanmaken van logbestanden

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elk bezoek aan onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

informatie over het browsertype en de gebruikte versie

informatie over het browsertype en de gebruikte versie
het besturingssysteem van de gebruiker
informatie over het gebruikte mobiele apparaat van de gebruiker
de internetprovider van de gebruiker
het IP-adres van de gebruiker
datum en tijd van toegang
locatie van de bezoeker
websites van waaruit het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een

levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Gegevens worden in logbestanden opgeslagen om het goed functioneren van de website te kunnen waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in dit verband.

In deze doeleinden is ook ons gerechtvaardigd belang gelegen in de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

 

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dat het geval als de desbetreffende sessie beëindigd is.

Bij de opslag van gegevens in logbestanden is dat uiterlijk na zeven dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker gewist of vervormd, zodat het niet meer mogelijk is om het IP-adres te herleiden naar de klant die de website heeft bezocht.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in

logbestanden zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Daarom kan de gebruiker geen bezwaar maken.

IV. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als de gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookies bevatten een karakteristieke reeks tekens die een onmiskenbare identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt bezocht.

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruikersvriendelijk vorm te geven. Enkele elementen van onze internetsite vereisen dat de browser die verbinding maakt, ook kan worden geïdentificeerd nadat een andere website wordt bezocht.

In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

taalinstellingen
bezochte markt-/landpagina
artikelen in een winkelwagen
inloginformatie
opslag van inloggegevens
We gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden verkregen:

herkennen of de bezoeker de website voor het eerst bezoekt of terugkeert
ingevoerde zoekbegrippen
herkomst van de bezoeker
technische gegevens zoals gebruikte browsers en besturingssystemen of informatie over gebruikte (mobiele) eindapparatuur
informatie over de gebruikte internetprovider
gegevens over het gebruik van de website, zoals het aantal pagina’s dat wordt bekeken, de pagina’s die worden bekeken of de duur van het bezoek aan de website
gebruik van websitefuncties
demografische gegevens
De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruikers worden door technische maatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is het niet meer mogelijk om de gegevens te herleiden naar de gebruiker die de website heeft bezocht. De gegevens worden niet samen met overige persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker door middel van een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies en gewezen op deze privacyverklaring. In dat verband wordt er ook op gewezen hoe kan worden verhinderd dat cookies in de browserinstellingen worden opgeslagen.

Het gebruik van analysecookies wordt uitgelegd in de paragrafen XIV en XV.

 

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6 lid 1 punt f), AVG.

 

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze internetsite kunnen niet worden aangeboden zonder cookies toe te passen. Voor deze is het noodzakelijk dat de browser ook wordt herkend nadat een andere website is bezocht.

Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

het opslaan van de inhoud van de winkelwagen en de voortgang van een bestelling
overname van taalinstellingen
opslaan van zoekbegrippen
analyse van websitegebruik en reclame op basis van toestemming (zie hiervoor de paragrafen XIV en XV)
De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

Analyse-cookies worden alleen gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analyse-cookies komen we te weten hoe de website wordt gebruikt, waardoor we ons aanbod steeds kunnen optimaliseren aan de hand van de interesses van de bezoekers van de website.

In deze doeleinden is ook ons gerechtvaardigd belang gelegen in de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG.

 

4. Duur van de opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door deze naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u het doorgeven van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden benut.

 

Cookie-instellingen wijzigen

V. Contactformulier en e-mailcontact

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact op te nemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

het IP-adres van de gebruiker
datum en tijdstip van registratie
aanspreekvorm
voor- en achternaam
bedrijfsgegevens en klantnummer
adresgegevens
contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
aard van de aanvraag
mededeling van de gebruiker
De verwerking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor de verwerking van de aanvraag.

Gegevens worden bovendien uitsluitend met uw toestemming gebruikt voor het toesturen van extra informatie en aanbiedingen van HÜPPE producten en services. Deze toestemming kan worden bevestigd in het kader van het verzendproces van de contactaanvraag.

Alternatief kan contact worden opgenomen via het beschikbare e-mailadres hueppe@hueppe.com. In dat geval worden de per e-mail verstrekte persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dat verband worden er geen gegevens aan derden doorgegeven, voor zover dit niet noodzakelijk is voor de directe verwerking van de aanvraag. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die als gevolg van het verzenden van een e-mail worden verstrekt, is artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Hierbij wordt het actieve contact met de betrokkene beschouwd als een impliciete toestemming voor de verwerking van de gegevens. Als het e-mailcontact gericht is op het afsluiten van een overeenkomst, dan is artikel 6, lid 1, punt b), AVG een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt door ons gebruikt om de contactaanvraag af te handelen en – voor zover wij beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker – om informatie over en aanbiedingen van HÜPPE producten en diensten door te geven die zijn afgestemd op de gebruiker overeenkomstig het door de gebruiker gekozen communicatiekanaal.

Als er per e-mail contact wordt opgenomen, is daarin ook het noodzakelijk gerechtvaardigde belang in de verwerking van de gegevens gelegen.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dat het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de feitelijke aangelegenheid definitief is afgehandeld en de gebruiker verder geen interesse meer heeft in een HÜPPE product of service.

 

VI. Aanvragen van lokale informatie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Via onze internetpagina’s is het mogelijk om adresgegevens van ambachtslieden, dealers of showrooms in de omgeving van de gebruiker op te vragen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

het IP-adres van de gebruiker
datum en tijdstip van de aanvraag
aanspreekvorm
voor- en achternaam
adresgegevens
contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
informatie over het specifieke product waarin u geïnteresseerd bent
De verwerking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor de verwerking van de aanvraag.

Gegevens worden bovendien uitsluitend met uw toestemming gebruikt voor het toesturen van extra informatie en aanbiedingen van HÜPPE producten en services. Deze toestemming kan worden bevestigd in het kader van het verzendproces van de contactaanvraag.

 

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt door ons gebruikt om de aanvraag voor regionale ambachtslieden of dealers te verwerken. Bovendien gebruiken wij – voor zover wij beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker – de gegevens voor het doorgeven van informatie over HÜPPE producten en services.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

De gegevens die in dit verband zijn verzameld, worden niet doorgegeven aan derden.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dat het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de feitelijke aangelegenheid definitief is afgehandeld en de gebruiker verder geen interesse meer heeft in een HÜPPE product of service.

VII. Doorstuurfunctie per e-mail

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Via onze internetpagina’s is het mogelijk om adresgegevens van ambachtslieden, dealers of showrooms in de omgeving van de gebruiker op te vragen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

het IP-adres van de gebruiker
datum en tijdstip van de aanvraag
aanspreekvorm
voor- en achternaam
adresgegevens
contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
informatie over het specifieke product waarin u geïnteresseerd bent
De verwerking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor de verwerking van de aanvraag.

Gegevens worden bovendien uitsluitend met uw toestemming gebruikt voor het toesturen van extra informatie en aanbiedingen van HÜPPE producten en services. Deze toestemming kan worden bevestigd in het kader van het verzendproces van de contactaanvraag.

 

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt door ons gebruikt om de aanvraag voor regionale ambachtslieden of dealers te verwerken. Bovendien gebruiken wij – voor zover wij beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker – de gegevens voor het doorgeven van informatie over HÜPPE producten en services.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

De gegevens die in dit verband zijn verzameld, worden niet doorgegeven aan derden.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dat het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de feitelijke aangelegenheid definitief is afgehandeld en de gebruiker verder geen interesse meer heeft in een HÜPPE product of service.

VIII. Aanvragen van servicediensten

 

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij de mogelijkheid om ter plaatse een monteur te vragen voor een service (zoals een reparatie).

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

jet IP-adres van de gebruiker
datum en tijdstip van registratie
aanspreekvorm
voor- en achternaam
adresgegevens
contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
productinformatie zoals identificatienummer, serie, productnaam en bouwjaar
mededeling over probleembeschrijving
servicekosten
kennisgeving van mogelijke extra kosten
betalingsgegevens voor de gekozen betaalmethode (creditcard, PayPal of automatische incasso)
De verwerking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor de verwerking van de aanvraag.

Gegevens worden bovendien uitsluitend met uw toestemming gebruikt voor het toesturen van extra informatie en aanbiedingen van HÜPPE producten en services. Deze toestemming kan worden bevestigd in het kader van het verzendproces van de contactaanvraag.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt door ons gebruikt om een regionale monteur te sturen, de bewerking en de betaling van de gevraagde service. Bovendien gebruiken wij – voor zover wij beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker – de gegevens voor het doorgeven van informatie over HÜPPE producten en services.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

In het kader van de betaling van de aangevraagde servicedienst worden gegevens voor de uitvoering van het betaalproces doorgegeven aan onze betalingsdienstverlener.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dat het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de feitelijke aangelegenheid definitief is afgehandeld en de gebruiker verder geen interesse meer heeft in een HÜPPE product of service.

IX. Terugbelservice

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij de service om een terugbelverzoek aan te vragen.

Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

het IP-adres van de gebruiker
datum en tijdstip van registratie
aanspreekvorm
voor- en achternaam
contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
mededeling van de gebruiker
De verwerking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor de verwerking van de aanvraag.

Gegevens worden bovendien uitsluitend met uw toestemming gebruikt voor het toesturen van extra informatie en aanbiedingen van HÜPPE producten en services. Deze toestemming kan worden bevestigd in het kader van het verzendproces van de contactaanvraag.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt door ons gebruikt om de gevraagde oproep te verwerken en uit te voeren. Bovendien gebruiken wij – voor zover wij beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker – de gegevens voor het doorgeven van informatie over HÜPPE producten en services.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dat het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de feitelijke aangelegenheid definitief is afgehandeld en de gebruiker verder geen interesse meer heeft in een HÜPPE product of service.

X. Webshop

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In onze webshop bieden wij de mogelijkheid om reserveonderdelen, schoonmaakmiddelen en accessoires te kopen. Dit is mogelijk met een klantaccount en de daarvoor noodzakelijke registratie. Voor de registratie en bij de aankoop worden de volgende gegevens opgeslagen:

het IP-adres van de gebruiker
datum en tijd van aankoop
aanspreekvorm
voor- en achternaam
adresgegevens
contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
bestelde producten
gegevens van de gewenste betaalmethode
De verwerking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden voor de verwerking van de aanvraag.

Gegevens worden bovendien uitsluitend met uw toestemming gebruikt voor het toesturen van extra informatie en aanbiedingen van HÜPPE producten en services. Deze toestemming kan worden bevestigd in het kader van het verzendproces van de contactaanvraag.

 

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerscherm dient voor het aanmaken van een klantenaccount en voor het verzenden en betalen van de gewenste producten. Bovendien gebruiken wij – voor zover wij beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker – de gegevens voor het doorgeven van informatie over HÜPPE producten en services.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen ertoe om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

Om de betaling te kunnen uitvoeren, worden de gegevens van de gekozen betaalwijze doorgegeven aan onze betalingsdienstverlener.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail werden verzonden, is dat het geval als de betreffende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie is beëindigd als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de feitelijke aangelegenheid definitief is afgehandeld en de gebruiker verder geen interesse meer heeft in een HÜPPE product of service.

 

XI. Marketing

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Een gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebeurt zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend binnen de strikte grenzen van de wettelijke bevoegdheid. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt u niet voor reclamedoeleinden telefonisch of per e-mail benaderd.

Met uw toestemming en voor zover dat wettelijk is toegestaan, verwerken en gebruiken wij de volgende gegevens voor zover nodig voor reclamedoeleinden ten behoeve van eigen producten, services en aanbiedingen:

het behoren tot een personengroep (bijv. HÜPPE-klant of -geïnteresseerde)
aanspreekvorm
voor- en achternaam
adresgegevens
contactgegevens zoals telefoon of e-mail

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de door u ingevoerde persoonsgegevens om u af en toe over HÜPPE-producten of -diensten te informeren. Dat gebeurt via het communicatiekanaal dat door de gebruiker is geselecteerd.

Tegen het gebruik van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kan de gebruiker te allen tijde bezwaar maken.

4. Duur van de opslag

De verwerking van de persoonsgegevens dient voor het doorgeven van informatie en aanbiedingen over voor de gebruiker individueel passende HÜPPE-producten of -diensten.

De gegevens die in dit verband zijn verzameld, worden niet doorgegeven aan derden.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

XII. Google AdWords en remarketing

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Om onze online-marketing (bijvoorbeeld banneradvertenties) beter af te stemmen op uw behoeften en interesses, maken wij gebruik van Google AdWords en de door Google aangeboden remarketingtechnologie. Daarbij worden anoniem demografische gegevens geregistreerd en wordt uw interesse in onze producten en services ten behoeve van remarketing in de vorm van cookies vastgelegd. Deze cookies worden bij uw bezoek van andere websites, die aangesloten zijn bij de remarketingtechnologie van Google, uitgelezen en gebruikt om u interessante informatie te kunnen bieden waarin u geïnteresseerd bent. Dat gebeurt anoniem, hetgeen betekent dat u niet kunt worden geïdentificeerd aan de hand van de informatie die in de cookies is opgeslagen.

 

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

Nadat u onze website heeft geopend, wordt u op het gebruik van cookies gewezen. Door de cookie-melding te accepteren of door het bezoek op de website voort te zetten, stemt u in met het gebruik van cookies.

3. Doel van de gegevensverwerking

Voor de gerichte weergave van informatie over uw zoekopdrachten bij Google gebruiken wij Google AdWords. Daarnaast gebruiken wij displaybanners en remarketingbanners om u op websites van derden speciaal op uw interesses afgestemde reclamebanners te tonen. De daarvoor benodigde informatie word anoniem opgeslagen.

4. Duur van de opslag

De cookies verliezen automatisch hun geldigheid na dertig dagen.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als u niet wilt dat informatie wordt gebruikt voor banneradvertenties die zijn afgestemd op uw interesses, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken. Via de instellingen voor advertentiebeheer op www.google.com/settings/ads kunt u zich afmelden voor het gebruik van informatie voor gepersonaliseerde advertenties.

XIII. Google Analytics en Google Tag Manager

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en aldaar opgeslagen.

Wij gebruiken de IP-anonimisering door de extensie ‘_anonymizelp()’. Door de IP-anonimisering wordt door Google het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van het akkoord over de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Zodoende wordt een directe herleiding naar een persoon uitgesloten. Alleen in uitzonderingsgevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar worden ingekort.

Via Google Analytics evalueren wij anoniem uw gebruik van de website om het gebruik en de activiteiten op de website te analyseren en om diensten te verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd.

Deze website gebruikt de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen berichten worden gemaakt die informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoeker van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen door de verwerkingsverantwoordelijke niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

Nadat u onze website heeft geopend, wordt u op het gebruik van cookies gewezen. Door de cookie-melding te accepteren of door het bezoek op de website voort te zetten, stemt u in met het gebruik van cookies.

3. Doel van de gegevensverwerking

U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals in de volgende paragraaf wordt beschreven.

4. Duur van de opslag

De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. User-ID) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het wissen van gegevens waarvan de bewaringstermijn is verstreken, gebeurt automatisch één keer per maand. Ga voor meer informatie over privacy en gebruiksvoorwaarden naar policies.google.com of www.google.com/analytics/terms/de.html.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt verhinderen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. Uw IP-adres) worden geregistreerd dan wel doorgegeven aan Google, en ook dat deze gegevens door Google worden verwerkt. De huidige link is: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Via de instellingen voor advertentiebeheer (https://www.google.com/settings/ads) verbiedt u het registreren van demografische gegevens.

XIV. Gebruik van sociale mediacomponenten

1. Gebruik van Facebook-componenten

Onze website maakt gebruik van geïntegreerde functies van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de ‘like-button’ (‘Vind ik leuk’) op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Bij het openen van onze website met Facebook-plugins wordt een verbinding tussen uw browser en de servers van Facebook tot stand gebracht. Daarbij worden reeds gegevens doorgegeven aan Facebook. Facebook krijgt daardoor onder andere de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze sites herleiden naar uw gebruikersaccount. Interacties en dan in het bijzonder het gebruik van de commentaarfunctie of het klikken op een ‘like’- of ‘delen’-button, worden ook doorgegeven aan Facebook. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de sites geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgegeven gegevens en hoe deze door Facebook wordt gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op www.facebook.com/about/privacy.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek van onze sites kan herleiden naar uw Facebook-account, logt u dan alstublieft uit op uw Facebook-account. De bovengenoemde privacyrichtlijn van Facebook geeft hierover meer informatie, specifiek over het verzamelen en het gebruiken van gegevens door Facebook, over uw overeenkomstige rechten en over de privacyinstellingen.

2. Gebruik van Twitter-componenten

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘retweet’ worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de sites geen informatie ontvangen over de inhoud van de doorgegeven gegevens en hoe deze door Twitter wordt gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op twitter.com/privacy.

Uw privacyinstellingen bij Twitter kunt u in de accountinstellingen op:

twitter.com/account/settings wijzigen.

3. Gebruik van YouTube-componenten

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube, die wordt beheerd door Google. Exploitant van de site is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze sites bezoekt die zijn voorzien van een YouTube-plugin, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server gemeld welke van onze sites u heeft bezocht.

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, maakt u het voor YouTube mogelijk om uw surfgedrag direct te herleiden naar uw persoonlijke profiel. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen op uw YouTube-account. Bovendien kan YouTube uw gebruikersgedrag ook in de uitgelogde toestand volgen, omdat daar ook anonieme gegevens aan een profiel kunnen worden gekoppeld.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: www.google.de/intl/de/policies/privacy

XV. Registratie voor het B2B-gedeelte

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich te registreren met vermelding van persoonsgegevens. De gegevens worden daarbij ingevoerd in een invoerscherm en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden. In het kader van het registratieproces worden de volgende gegevens verzameld:

Op het moment van de registratie worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

het IP-adres van de gebruiker
datum en tijdstip van registratie
aanspreekvorm
klantnummer
voor- en achternaam
gebruikersnaam en wachtwoord (versleuteld)
contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer
naam en adres van het bedrijf
opgaaf van het beroep
In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

2. Rechtsgrond voor gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens in het geval van toestemming van de gebruiker is artikel 6 lid 1 punt a), AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is vereist voor het beschikbaar stellen van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Binnen het B2B-gedeelte bieden wij onze B2B-klanten extra informatie en services die van belang zijn voor hun specifieke vakgebied, maar die niet bedoeld zijn voor het algemene publiek.

Om onrechtmatige toegang uit te sluiten, vindt er een verificatie van de gebruiker plaats.

De gegevens die in het kader van de registratie voor het B2B-gedeelte wordt ingevoerd, gebruiken wij ook om per telefoon, e-mail of post contact met u op te nemen, om aangevraagde services te leveren of om informatie over en aanbiedingen van producten te verstrekken die speciaal zijn afgestemd op de user.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra de zakelijke relatie met de B2B-klant wordt beëindigd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie en de toegang tot het B2B-gedeelte op te heffen. De over u opgeslagen gegevens, kunt u te allen tijde laten wijzigen.

XVI. Intrekking

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Indien u uw toestemming voor de gegevensverwerking in zijn geheel of gedeeltelijk wilt intrekken, richt u de intrekking alstublieft per e-mail aan datenschutzbeauftragter@hueppe.com of aan het onderstaande adres.

Alle persoonsgegevens die in het kader van de contact werden opgeslagen, worden in dat geval gewist.

 

XVII. Rechten van betrokkene

1. Rechten van betrokkeneWanneer persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene zoals bedoeld in de AVG en dan heeft u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke:

 

2. Recht van inzage


U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van de u betreffende persoonsgegevens.

Wanneer dat het geval is, heeft u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke inzage te verkrijgen in de volgende informatie:

de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt;
de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien geen specifieke informatie beschikbaar is, de criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U heeft het recht om informatie te verlangen over het al dan niet doorgeven van de u betreffende persoonsgegevens in een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband heeft u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46, AVG inzake de doorgifte.

3. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient onverwijld te rectificeren.

4. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen; of
wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en het nog niet duidelijk is of de gerechtvaardigde redenen van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.
Wanneer de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Wanneer u de beperking van de verwerking conform de bovengenoemde voorwaarden heeft verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke in kennis gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

5. Recht op wissing

a) Verplichting tot wissing

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

de u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
u trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG;
de u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
de u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Europees recht of het recht van lidstaten neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
De op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG.
b) Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de AVG verplicht is deze te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene hen heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te wissen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissing bestaat niet, voor zover de verwerking noodzakelijk is

de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking voorschrijft op grond van het Europees recht of het recht van lidstaten dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is, of om een taak van algemeen belang uit te voeren of een taak uit te oefenen in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG;
voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het onder a) genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrang kan brengen, of
om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op kennisgeving

Wanneer u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingesteld, is hij ertoe verplicht iedere ontvanger aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht dat hij u informatie verstrekt over deze ontvangers.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat:

de verwerking berust op een toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt a), AVG of artikel 9 lid 2 punt a), AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6 lid 1 punt. b), AVG en
de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.
Bij de uitoefening van dit recht heeft u voorts het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet in het gedrang komen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

 

7. Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), AVG; met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

 

8. Recht op intrekking van de verleende toestemming inzake de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, waaraan rechtsgevolgen voor u zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. Dit geldt niet indien het besluit:

noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;
toegestaan is op grond van Europese wetgeving of wetgeving van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, of
gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in artikel 9, lid 1, AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

Ten aanzien van de onder (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78, AVG.

Informatie over de gegevensbescherming voor sollicitanten volgens artikel 13 AVG vindt u hier.

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner