ochrona danych

Polityka prywatności HÜPPE

Aktualizacja: listopad 2022 r.

Ochrona danych osobowych jest dla HÜPPE GmbH sprawą najwyższej wagi. Poza przestrzeganiem wymagań ustawowych w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez niniejszą politykę prywatności chcemy zobowiązać się do odpowiedzialnego postępowania z tymi danymi, aby Państwa prywatność była zawsze odpowiednio chroniona. To dla nas ważne, aby podczas wizyty na naszej witrynie internetowej dać użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa.

W ramach polityki prywatności chcemy poinformować Państwa o tym, kiedy i jakie dane gromadzimy oraz jak z nich korzystamy – oczywiście w granicach obowiązującego prawa.

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych, jest:

HÜPPE GmbH

Industriestraße 3
26160 Bad Zwischenahn
Niemcy

Tel.: +49 4403 67-0
E-mail: hueppe@hueppe.com
Strona internetowa: www.hueppe.com

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Jörg Jaenichen

Treuhand Weser-Ems Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Langenweg 55
26125 Oldenburg
Niemcy

E-mail: Datenschutzbeauftragter@hueppe.com

II. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej (dotyczy to zarówno strony internetowej HÜPPE, sklepu internetowego HÜPPE, jak i konfiguratora produktów HÜPPE) oraz naszych treści i usług. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z rzeczywistych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo, w szczególności na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

2 Ogólna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przedumownych. O ile przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) DSGVO. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 (1) lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

3 Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4 Szyfrowanie TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

III. Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Podczas każdego wyświetlenia naszej strony internetowej system automatycznie gromadzi dane i informacje o systemie komputerowym urządzenia, z którego wyświetlono stronę.

Zbierane są przy tym następujące dane:

Informacje o typie i wersji przeglądarki

Informacje o typie i wersji przeglądarki
System operacyjny użytkownika
Informacje o użytym przez użytkownika urządzeniu mobilnym
Dostawca usług internetowych użytkownika
Adres IP użytkownika
Data i godzina korzystania ze strony
Lokalizacja odwiedzającego
Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę
Strony internetowe, które zostały otwarte przez użytkownika poprzez naszą stronę
Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest koniecznie, aby

umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika pozwala na zapewnienie funkcjonalności strony internetowej. Dodatkowo dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Powyższe dane nie są jednak analizowane w celach marketingowych.

Cele te stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes, będący podstawą przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4. Okres przechowywania
Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępnienia strony internetowej, są usuwane po zakończeniu sesji.

W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika usunięcie następuje najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest zbieranie danych w sposób wykraczający poza wyżej opisane. W tym wypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub szyfrowane, aby uniemożliwić identyfikację klienta wyświetlającego stronę.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapisywanie danych w

plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

IV. Stosowanie plików cookie

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Jeżeli użytkownik wyświetla stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Taki plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wyświetlenia strony internetowej.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby jeszcze bardziej dostosować naszą stronę internetową do potrzeb użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wyświetlająca stronę internetową mogła być identyfikowana również po przejściu na inną stronę.

W plikach cookie są zapisywane i przekazywane następujące dane:

Ustawienia językowe
Wyświetlona strona internetowa danego rynku/kraju
Artykuły w koszyku
Informacje dotyczące logowania
Przechowywanie danych logowania
Na naszej stronie internetowej korzystamy ponadto z plików cookie, które umożliwiają analizę informacji o stronach odwiedzanych przez użytkownika.

W ten sposób mogą być przekazywane następujące dane:

Rozpoznanie, czy odwiedzający jest na stronie po raz pierwszy, czy jest to ponowna wizyta
Wyszukiwane słowa kluczowe
Pochodzenie odwiedzającego
Dane techniczne, takie jak używana przeglądarka i system operacyjny lub informacje o wykorzystywanych urządzeniach (mobilnych)
Informacje o dostawcy usług internetowych
Informacje na temat korzystania ze strony internetowej, takie jak częstotliwość wyświetlania stron, wyświetlone strony oraz czas przebywania na stronie internetowej
Korzystanie z funkcji strony internetowej
Dane demograficzne
Dane użytkownika zbierane w ten sposób są poddawane pseudonimizacji za pomocą środków technicznych. Dzięki temu przyporządkowanie danych do użytkownika wyświetlającego stronę nie jest możliwe. Takie dane nie są zapisywane razem z pozostałymi danymi osobowymi użytkownika.

Podczas wyświetlania strony internetowej użytkownicy informowani są o wykorzystaniu plików cookie do celów analizy poprzez baner informacyjny i zostają przekierowani do niniejszej polityki prywatności. W związku z powyższym zostaje również podana informacja, w jaki sposób w ustawieniach przeglądarki funkcja zapisywania plików cookie może zostać dezaktywowana.

Korzystanie z analitycznych plików cookie zostało wyjaśnione w sekcjach XIV i XV.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych
Celem wykorzystania plików cookie niezbędnych pod względem technicznym jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze strony internetowej. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Funkcje te wymagają rozpoznania przeglądarki również w przypadku przejścia na inną stroną.

Pliki cookie są potrzebne do operacji takich jak:

Zapisywanie zawartości koszyka oraz postępu procesu zamówienia
Przejęcie ustawień językowych
Zapamiętywanie wyszukiwanych słów kluczowych
Analiza korzystania ze strony internetowej i reklamy po wyrażeniu zgody (patrz sekcje XIV i XV)
Dane użytkownika zbierane przez pliki cookie niezbędne pod względem technicznym nie są wykorzystywane do tworzenia profilów użytkowników.

Analiza plików cookie jest prowadzona w celu poprawienia jakości naszej strony internetowej. Dzięki analizie plików cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona internetowa jest wykorzystywana, co pozwala na ciągłe dostosowywanie naszej oferty do zainteresowań odwiedzających stronę internetową.

Powyższe cele stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes, będący podstawą przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4. Okres przechowywania, możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane na naszą stronę internetową. Dlatego będąc użytkownikiem, mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Przekazywanie plików cookie może zostać dezaktywowane lub ograniczone poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zapisane pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. Może to odbywać się również automatycznie. Dezaktywowanie plików cookie dla naszej strony internetowej uniemożliwi korzystanie w pełni z niektórych funkcji strony.

 

Zmień ustawienia plików cookie

V. Formularz kontaktowy i kontakt poprzez e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w formularzu są przekazywane do nas i przechowywane. Te dane to:

Adres IP użytkownika
Data i godzina rejestracji
Zwrot grzecznościowy
Imię i nazwisko
Dane firmy i numer klienta
Dane adresowe
Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
Rodzaj zapytania
Wiadomość użytkownika
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystywanie danych do przesłania informacji i ofert o produktach i usługach HÜPPE odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, której może on udzielić podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

Kontakt można również nawiązać za pomocą udostępnionego adresu e-mail: hueppe@hueppe.com. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przekazane wraz z wiadomością e-mail.

Dane nie są wówczas przekazywane stronom trzecim, jeżeli nie jest to konieczne do bezpośredniego opracowania zapytania. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania korespondencji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych w związku z przesłaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Aktywny kontakt osoby, której dane dotyczą, jest uznawany za dorozumianą zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, podstawę prawną przetwarzania stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy do opracowania nawiązanego kontaktu oraz – o ile istnieje wyraźna zgoda odwiedzającego – do przekazywania informacji i ofert dotyczących indywidualnie dopasowanych produktów i usług HÜPPE przez kanał komunikacji określony przez użytkownika.

Nawiązanie kontaktu przez e-mail stanowi również nasz prawnie uzasadniony interes, będący podstawą przetwarzania danych osobowych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłania służą uniemożliwieniu niewłaściwego wykorzystania formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania
Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem, usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.

 

 

 

VI. Zapytanie dotyczące danych związanych z lokalizacją

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Poprzez naszą stronę internetową możliwe jest również uzyskanie dostępu do danych adresowych rzemieślników, handlowców lub ekspozycji sprzedażowych w regionie użytkownika. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w formularzu są nam przekazywane i przez nas przechowywane. Te dane to:

Adres IP użytkownika
Data i godzina wysłania zapytania
Zwrot grzecznościowy
Imię i nazwisko
Dane adresowe
Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
Informacja, którym produktem jest zainteresowany odwiedzający
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystywanie danych do przesłania informacji i ofert o produktach i usługach HÜPPE odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, której może on udzielić podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy nam do opracowania zapytania dotyczącego regionalnych rzemieślników lub handlowców. Dane wykorzystujemy także – jeżeli istnieje wyraźna zgoda użytkownika – do przekazywania informacji o produktach i usługach HÜPPE.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłania służą uniemożliwieniu niewłaściwego wykorzystania formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Zebrane w ten sposób dane nie są przekazywane stronom trzecim.

4. Okres przechowywania
Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem, usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.

VII. Funkcja przesyłania dalej za pośrednictwem poczty e-mail

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikowi możliwość przesłania informacji lub danych w formacie PDF bezpośrednio do stron trzecich. Wykorzystanie tej funkcji jest dozwolone w celu przesłania informacji o typowym zakresie oraz wyłącznie bezpośrednio do stron trzecich znanych użytkownikowi.

Wykorzystanie tej funkcji w celu wysyłania treści typu spam jest zabronione.

Jeżeli użytkownik skorzysta z powyższej możliwości, wprowadzone dane są do nas przekazywane. Te dane to:

Imię i nazwisko odbiorcy
Adres e-mail odbiorcy
Imię i nazwisko nadawcy
Adres e-mail nadawcy
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Dane nadawcy są przekazywane odbiorcy w wiadomości e-mail.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy do przesłania wybranego materiału informacyjnego przez użytkownika do znanej mu strony trzeciej. Dane osobowe nie są przechowywane po przesłaniu tych informacji.

Dane nadawcy są przekazywane odbiorcy w celu weryfikacji jego autentyczności. Poza powyższym dane nie są przekazywane stronom trzecim.

4. Okres przechowywania
Dane osobowe są usuwane bezpośrednio po wysłaniu informacji do strony trzeciej znanej użytkownikowi.

VIII. Zapytanie dotyczące usług serwisowych

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość zamówienia usługi serwisowej (takiej jak naprawa) do domu.

W momencie wysyłania zapytania zapisywane są następujące dane:

Adres IP użytkownika
Data i godzina rejestracji
Zwrot grzecznościowy
Imię i nazwisko
Dane adresowe
Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
Informacje o produkcie, takie jak numer identyfikacyjny, seria, nazwa produktu oraz rok produkcji
Wiadomość opisująca problem
Koszty serwisowe
Informacja o możliwych kosztach dodatkowych
Dane płatności dla wybranego rodzaju płatności (karta kredytowa, PayPal lub polecenie zapłaty)
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystywanie danych do przesłania informacji i ofert o produktach i usługach HÜPPE odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, której może on udzielić podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy nam do wysłania do użytkownika miejscowego pracownika serwisu oraz opracowania i opłacenia wybranej usługi serwisowej. Dane wykorzystujemy także – jeżeli istnieje wyraźna zgoda użytkownika – do przekazywania informacji o produktach i usługach HÜPPE.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłania służą uniemożliwieniu niewłaściwego wykorzystania formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W trakcie płatności za zamówioną usługę serwisową dane przekazywane są do dostawcy płatności w celu przeprowadzenia procesu płatności.

4. Okres przechowywania
Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem, usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.

IX. Usługa oddzwonienia

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oferujemy usługę oddzwonienia.

Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w formularzu są przekazywane do nas i przechowywane. Te dane to:

Adres IP użytkownika
Data i godzina rejestracji
Zwrot grzecznościowy
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
Wiadomość użytkownika
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystywanie danych do przesłania informacji i ofert o produktach i usługach HÜPPE odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, której może on udzielić podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy do opracowania i wykonania usługi oddzwonienia na żądanie. Dane wykorzystujemy także – jeżeli istnieje wyraźna zgoda użytkownika – do przekazywania informacji o produktach i usługach HÜPPE.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłania służą uniemożliwieniu niewłaściwego wykorzystania formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane nie są przekazywane stronom trzecim.

4. Okres przechowywania
Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem, usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.

 

 

X. Sklep internetowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych
W naszym sklepie internetowym oferujemy możliwość zakupu części zamiennych, środków czyszczących oraz akcesoriów. Z tej możliwości można skorzystać, zakładając konto klienta i rejestrując się. W celu rejestracji oraz w trakcie zakupu przechowywane są następujące dane:

Adres IP użytkownika
Data i godzina zakupu
Zwrot grzecznościowy
Imię i nazwisko
Dane adresowe
Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
Zamówione produkty
Dane dotyczące wybranej formy płatności
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystywanie danych do przesłania informacji i ofert o produktach i usługach HÜPPE odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, której może on udzielić podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych z formularza ma na celu utworzenie konta klienta oraz przesłanie i opłacenie wybranego produktu. Dane wykorzystujemy także – jeżeli istnieje wyraźna zgoda użytkownika – do przekazywania informacji o produktach i usługach HÜPPE.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłania służą uniemożliwieniu niewłaściwego wykorzystania formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W celu przeprowadzenia płatności dane wybranego procesu płatności przekazywane są do naszego dostawcy usług płatniczych.

4. Okres przechowywania
Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem, usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.

 

 

 

XI. Marketing

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Wykorzystanie Państwa danych osobowych do celów reklamowych bez Państwa wyraźnej zgody odbywa się wyłącznie w ścisłych granicach uprawnień ustawowych. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy kierować do Państwa żadnej korespondencji reklamowej, ani za pośrednictwem poczty e-mail, ani telefonicznie.

Za Państwa zgodą oraz w ramach ustawowego uprawnienia przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane w wymaganym zakresie dla celów reklamy własnych produktów, usług oraz ofert:

Przynależność do grupy osób (np. klient lub potencjalny klient HÜPPE)
Zwrot grzecznościowy
Imię i nazwisko
Dane adresowe
Dane kontaktowe, takie jak telefon lub e-mail

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe wprowadzone przez użytkownika wykorzystujemy w celu okazyjnego informowania o produktach lub usługach HÜPPE. Odbywa się to za pomocą wybranej przez użytkownika drogi komunikacji.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych dla celów reklamowych.

4. Okres przechowywania
Przetwarzanie danych osobowych służy nam do przekazywania informacji i ofert dotyczących produktów lub usług HÜPPE dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Zebrane w ten sposób dane nie są przekazywane stronom trzecim.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych dla celów reklamowych.

XII. Google AdWords i remarketing

1. Opis i zakres przetwarzania danych
W celu jak najlepszego dostosowania naszego marketingu internetowego (np. reklamy banerowe) do Państwa potrzeb i zainteresowań korzystamy z Google AdWords oraz oferowanej przez Google technologii remarketingu. W ramach korzystania z tych produktów są zbierane anonimowe dane demograficznie, a w celach remarketingowych w plikach cookie zapisywane są informacje na temat zainteresowania naszymi produktami i usługami. Podczas Państwa wizyty na innych stronach internetowych korzystających z technologii remarketingu Google pliki cookie są odczytywane i wykorzystywane, aby umożliwić zaoferowanie Państwu spersonalizowanych informacji, odpowiadających Państwa zainteresowaniom. Odbywa się to anonimowo, co oznacza, że na podstawie informacji zapisanych w plikach cookie nie mogą Państwo zostać zidentyfikowani.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Po wyświetleniu naszej strony internetowej zostaną Państwo poinformowani o zastosowaniu plików cookie. Zaakceptowanie zgody na stosowanie plików cookie lub kontynuowanie wizyty na stronie internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie plików cookie.

3. Cel przetwarzania danych
Aby wyświetlać informacje o Państwa wyszukiwaniach w Google wykorzystujemy Google AdWords. Dodatkowo wykorzystujemy także banery displayowe oraz remarketingowe, aby wyświetlać na stronach internetowych stron trzecich banery reklamowe dostosowane do Państwa zainteresowań. Potrzebne w tym celu informacje są przechowywane w sposób anonimowy.

4. Okres przechowywania
Pliki cookie automatycznie tracą ważność po trzydziestu dniach.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Jeżeli nie chcą Państwo, aby informacje były wykorzystywane w banerach reklamowych dostosowanych do Państwa zainteresowań, w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania. W ustawieniach zarządzania wyświetlaniem reklam pod adresem www.google.com/settings/ads można zrezygnować z wykorzystywania informacji do celu spersonalizowanych reklam.

XIII. Google Analytics i Google Tag Manager

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Wykorzystujemy anonimizację adresów IP poprzez rozszerzenie „_anonymizeIp()”. Anonimizacja adresu IP polega na tym, że jest on wcześniej skracany przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dzięki temu bezpośrednie powiązanie z osobą jest wykluczone. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany.

Poprzez Google Analytics zbieramy dane na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej w celu analizy wykorzystania strony internetowej oraz podejmowanych na niej aktywności, a także świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej oraz Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Ta strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics „cechy demograficzne”. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od dostawców zewnętrznych. Administrator nie może przyporządkować tych danych do żadnej konkretnej osoby.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Po wyświetleniu naszej strony internetowej zostaną Państwo poinformowani o zastosowaniu plików cookie. Zaakceptowanie zgody na stosowanie plików cookie lub kontynuowanie wizyty na stronie internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie plików cookie.

3. Cel przetwarzania danych
W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub odwołać w całości zgodę na zbieranie Państwa danych przez Google Analytics w sposób przedstawiony w kolejnym punkcie.

4. Okres przechowywania
Przesyłane przez nas dane powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Usunięcie danych, których czas przechowywania upłynął, następuje automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji o ochronie danych osobowych oraz warunkach użytkowania znajdą Państwo pod adresem policies.google.com lub www.google.com/analytics/terms/de.html.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Mogą Państwo zapobiec przesyłaniu danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Aktualny link to: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ustawieniach zarządzania wyświetlaniem reklam (https://www.google.com/settings/ads) mogą Państwo zrezygnować ze zbierania danych demograficznych.

XIV. Wykorzystanie komponentów pochodzących z mediów społecznościowych

1. Wykorzystanie komponentów serwisu Facebook
Nasza strona internetowa wykorzystuje w formie zintegrowanej funkcje serwisu społecznościowego Facebook, dostawca: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, US Wtyczki serwisu Facebook można rozpoznać po logo Facebook lub przycisku „Lubię to” znajdującym się na naszej stronie. Przegląd wtyczek serwisu Facebook znajdą Państwo tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej dysponującej wtyczką serwisu Facebook tworzone jest połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerami serwisu Facebook. Już w ramach tego procesu dane przesyłane są do serwisu Facebook. Facebook otrzymuje dzięki temu między innymi informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, korzystając z urządzenia o danym adresie IP. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Interakcje, w szczególności korzystanie z funkcji komentowania lub kliknięcie przycisku „Lubię to” bądź „Udostępnij”, również przesyłane są do serwisu Facebook. Informujemy, że jako operator naszych stron internetowych nie otrzymujemy informacji o treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystaniu przez serwis Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook pod adresem www.facebook.com/about/privacy.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować Państwa odwiedziny na naszych stronach internetowych do Państwa konta użytkownika w serwisie Facebook, należy wylogować się z konta użytkownika w serwisie Facebook. Wymieniona wyżej polityka prywatności serwisu Facebook zawiera szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności dotyczące zbierania i wykorzystywania danych przez serwis Facebook, Państwa praw z tym związanych oraz możliwości ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności.

2. Wykorzystanie komponentów serwisu Twitter
Na naszych stronach znajdują się zintegrowane funkcje serwisu Twitter. Dostawcą tych funkcji jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W wyniku korzystania z serwisu Twitter i funkcji „re-tweet” odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają powiązane z Państwa kontem w serwisie Twitter i pokazywane są innym użytkownikom. W ramach tego procesu do serwisu Twitter przesyłane są dane. Informujemy, że jako operator naszych stron internetowych nie otrzymujemy informacji o treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystaniu przez serwis Twitter. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter pod adresem twitter.com/privacy.

Ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych w serwisieTwitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie:

twitter.com/account/settings.

3. Korzystanie z komponentów serwisu YouTube
Nasza strona internetowa używa wtyczek obsługiwanego przez Google serwisu YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo stronę internetową posiadającą wtyczkę YouTube, zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informacje o tym, jakie nasze strony Państwo odwiedzili.

Będąc zalogowanym na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie oglądanych stron do Państwa indywidualnego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w serwisie YouTube. Ponadto, serwis YouTube może śledzić zachowanie użytkownika nawet wtedy, gdy jest on wylogowany, ponieważ anonimowe dane mogą być przyporządkowane do profilu.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy

XV. Rejestracja do obszaru B2B

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji, która wymaga podania danych osobowych. Dane są wprowadzane w formularzu, przekazywane do nas i przechowywane. Dane nie są przekazywane stronom trzecim. W ramach procesu rejestracji są zbierane następujące dane:

W momencie rejestracji zapisywane są także następujące dane:

Adres IP użytkownika
Data i godzina rejestracji
Zwrot grzecznościowy
Numer klienta
Imię i nazwisko
Nazwa użytkownika i hasło (w postaci zaszyfrowanej)
Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i numer faksu
Nazwa i adres firmy
Informacje o zawodzie
W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie danych

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu udostępnienia określonych treści i usług na naszej stronie internetowej.

W ramach obszaru B2B udostępniamy naszym klientom B2B dodatkowe informacje oraz usługi ważne dla ich indywidualnego obszaru działalności i dedykowane tylko im.

W celu wykluczenia nieuprawnionego dostępu następuje weryfikacja użytkownika.

Dane podane w ramach rejestracji dla obszaru B2B wykorzystujemy również do nawiązania kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz pocztowego w celu wykonania zamówionych usług oraz przekazania dostosowanych do użytkownika informacji i ofert dotyczących produktów.

4. Okres przechowywania
Dane są usuwane po ustaniu relacji biznesowych z klientem B2B.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
Jako użytkownik mają Państwo w każdej chwili możliwość anulowania rejestracji i dostępu do obszaru B2B. Dane, które zostały przez Państwa zapisane, mogą Państwo w każdej chwili zmienić.

XVI. Wycofanie zgody

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w części lub w całości, prosimy przesłać decyzję o wycofaniu zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres datenschutzbeauftragter@hueppe.com lub tradycyjną pocztą na niżej podany adres.

Wszystkie dane osobowe zebrane w związku z nawiązaniem kontaktu zostaną wtedy usunięte.

 

 

 

XVII. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:

2. Prawo dostępu
Mają Państwo prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo do uzyskania od administratora następujących informacji:

cele, dla których Państwa dane osobowe są przetwarzane;
kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;

odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeśli podanie konkretnych informacji w tym zakresie jest niemożliwe, kryteria ustalania tego okresu;

informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz – jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Mają Państwo prawo do zażądania informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

3. Prawo do sprostowania danych
Mają Państwo prawo do żądania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania sprostowania.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
W następujących przypadkach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli nastąpiło ograniczenie przetwarzania zgodnie z wymienionymi wyżej warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

5. Prawo do usunięcia danych
a) Obowiązek usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, o ile występuje jeden z poniższych powodów:

Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane lub dla których były przetwarzane w inny sposób.
Odwołują Państwo swoją zgodę, na podstawie której następowało przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie istnieje także inna podstawa prawna dla przetwarzania danych.
Składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania, lub składają Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.
Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
b) Informacja dla stron trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, które Państwa dotyczą, i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, to podejmuje on odpowiednie działania, także natury technicznej, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów implementacji, aby poinformować administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe, iż jako osoba, której dane dotyczą, zażądali Państwo od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii bądź replikacji tych danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne

w celu korzystania z prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji;
w celu spełnienia zobowiązania prawego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, oraz art. 9 ust. 3 RODO;
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wymienione w punkcie a) prawo przypuszczalnie uniemożliwia realizację celów tego przetwarzania lub poważnie ją utrudnia, lub
w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do uzyskania informacji
Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, wówczas administrator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe Państwa dotyczące, o tym sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem.

Przysługuje Państwu prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które udostępnili Państwo administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
W ramach wykonywania tego prawa mają Państwo ponadto prawo do zażądania, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Mają Państwo prawo, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to także profilowania wynikającego z powyższych przepisów.

Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Mają Państwo możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

8. Prawo do odwołania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych
Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody w zakresie ochrony danych. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu odwołania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja

jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Państwem, a administratorem,
jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w pkt (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych dla kandydatów zgodnie z art. 13 RODO można znaleźć tutaj.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner