VIII. Doorstuurfunctie per e-mail

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetsite bieden wij de gebruiker de mogelijkheid om informatie of PDF-bestanden direct door te sturen naar derden. Het gebruik van de functie is bedoeld voor het toesturen van informatie van gebruikelijke omvang en uitsluitend geoorloofd aan derden die de gebruiker direct kent.
Het is niet toegestaan om deze functie te gebruiken voor het verzenden van spamberichten.

Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven. Deze gegevens zijn:

  1. voor- en achternaam van de ontvanger
  2. e-mailadressen van de ontvanger
  3. voor- en achternaam van de afzender
  4. e-mailadressen van de afzender

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden inzake de verwerking van de aanvraag. De gegevens van de afzender worden in de e-mail gemeld aan de ontvanger.

 

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is in geval van toestemming van de gebruiker artikel 6, lid 1, punt a), AVG.

 

3. Het doeleinde van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerscherm wordt door ons gebruikt om het door de gebruiker gewenste informatiemateriaal door te sturen aan een hem bekende derde. De persoonsgegevens worden na het verzenden van de informatie niet verder opgeslagen.

De gegevens van de afzender worden ter authenticatie gedeeld met de ontvanger. Verder worden er geen gegevens aan derden doorgegeven.

 

4. Duur van de opslag

De persoonsgegevens worden direct gewist nadat de informatie is verstuurd aan de derde die de gebruiker rechtstreeks kent.