II. Obecné informace o zpracování údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a používáme osobních údaje našich uživatelů zásadně pouze v případě, že je to nutné pro poskytnutí funkčních webových stránek (ty zahrnují jak webové stránky společnosti HÜPPE a e-shop společnosti HÜPPE, tak konfigurátor produktů), našich obsahů a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá standardně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v takových případech, kdy opatření předchozího souhlasu není možné z faktických důvodů a zpracování údajů umožňují právní předpisy.

 

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud si pro operace zpracování osobních údajů vyžádáme souhlas subjektu údajů, slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, je právním základem ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a před tímto zájmem nemají přednost zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů, je právním základem pro zpracování ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

3. Výmaz údajů a doba uložení

Osobní údajů subjektu údajů jsou vymazány nebo znepřístupněny, jakmile zanikne účel uložení. K uložení může kromě toho dojít i tehdy, když to evropský nebo vnitrostátní zákonodárce stanovil v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech podle práva Unie, které se vztahují na správce. K znepřístupnění nebo výmazu údajů dojde také v případě, že uplyne doba uložení předepsaná uvedenými normami, ledaže je další uložení údajů nezbytné pro uzavření smlouvy nebo splnění smlouvy.