XVIII. Odvolání

Uživatel má kdykoli možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

Pokud chcete svůj souhlas se zpracováním údajů v plném rozsahu nebo částečně odvolat, zašlete prosím odvolání souhlasu e-mailem na adresu datenschutzbeauftragter@hueppe.com nebo na níže uvedenou poštovní adresu.

Všechny osobní údaje, které byly uloženy v souvislosti s navázáním kontaktu, budou v tomto případě vymazány.