XVII. Registrace do zóny B2B

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrovat se s uvedením osobních údajů. Údaje jsou při tom zadávány do vstupní masky, zaslány nám a uloženy. K poskytování údajů třetím stranám nedochází. V rámci registračního procesu jsou shromažďovány níže uvedené údaje:

V okamžiku registrace jsou navíc ukládány níže uvedené údaje:

  1. IP adresa uživatele
  2. datum a čas registrace
  3. oslovení
  4. číslo zákazníka
  5. jméno a příjmení
  6. uživatelské jméno a heslo (v zašifrované podobě)
  7. kontaktní údaje, jako jsou e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo faxu
  8. název a adresa firmy
  9. údaje k profesi

V rámci registračního procesu je vyžadován souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

 

2. Právní základ pro zpracování údajů

Pokud je k dispozici souhlas uživatele, je právním základem pro zpracování údajů ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

3. Účel zpracování údajů

Registrace uživatele je nutná pro poskytování určitého obsahu a určitých služeb na našich webových stránkách.

V rámci zóny B2B poskytujeme našim firemním zákazníkům (B2B) další informace a služby důležité pro jejich individuální obor činnosti, které nejsou určeny pro veřejnost.

Abychom vyloučili neoprávněný přístup, dochází k ověřování uživatele.

Údaje uvedené v rámci registrace do zóny B2B používáme také pro navázání kontaktu telefonicky, e-mailem nebo poštou, abychom mohli poskytovat požadované služby a předkládat informace a nabídky ohledně produktů přizpůsobené uživateli.

 

4. Doba uložení

K výmazu údajů dochází, jakmile přestává existovat obchodní vztah s firemním zákazníkem (B2B).

 

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Jako uživatel máte kdykoli možnost registraci a přístup do zóny B2B zrušit. Údaje, které o Vás byly uloženy, můžete nechat kdykoliv pozměnit.