Přebíráme odpovědnost – HÜPPE Responsibility.

Trvalá udržitelnost, chování s ohledem na životní prostředí a ochranu klimatu ve všech podnikových oblastech jsou pro HÜPPE více než jen reklamní slogan. Určují naše vlastní chápání. Přebíráme odpovědnost a stavíme si vysoké cíle v oblasti ochrany prostředí, klimatu a zdrojů. A to v celém procesním řetězci, tzn. od nákupu přes výrobu až k prodeji: naše vysoké nároky utvářejí naši podnikovou filozofii a určují naše jednání a naše procesy v celé skupině HÜPPE. Od počátku do dneška a do budoucnosti.

 

 

Nové myšlení

Nové myšlení

Zodpovědné a trvale udržitelné ekonomické chování je rozhodující charakteristikou naší podnikové kultury. Věříme na dobře vyváženou jednotu tvořenou hospodářskými i sociálními zájmy, stejně jako nároky na ochranu životního prostředí, a důrazně se hlásíme k zásadám trvale udržitelného chování.

Nový způsob práce.

Nový způsob práce.

V rámci našich výrobních procesů proto zpracováváme téměř výhradně přírodní suroviny jako je sklo a hliník, které lze plně recyklovat. Odpady vznikající při výrobě jsou tříděny podle druhů a recyklovány. Kromě toho se snažíme průběžně minimalizovat spotřebu zdrojů jako je energie, pohonné hmoty a papír. Snažíme se vždy zavádět takové nejnovější výrobní technologie, které nám umožní vyrábět s ještě nižšími emisemi a šetrněji k životnímu prostředí.

Nové výzvy.

Nové výzvy.

Změna klimatu a stále omezenější zdroje staví před nás všechny nové výzvy. 
Díky svému vysloveně solidnímu provedení konstrukce se u našich výrobků vždy jedná o konstrukce, které se vyznačují pozoruhodně dlouhou životností. Skutečnost, která také v neposlední řadě přispívá k zamezení nežádoucích nákladů a energie. Těmto výzvám čelíme již dnes. A budeme i nadále v budoucnosti.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Kg co2 eingespart

seit 01.01.2017

#

© Giuseppe Porzani – stock.adobe.com