Phoenix Design Gruppenbild

Phoenix Design

„Docenienie architektury i designu jako całości oznacza zamiłowanie do przejrzystych detali” – Andreas Haug, Phoenix Design

W ramach swojego całościowego podejścia, Phoenix Design oferuje strategiczne doradztwo, Corporate Design, wzornictwo produktów oraz User Interface Design dla innowacyjnych markowych producentów.Kompetencje Phoenix Design kryją się w opracowywaniu produktów, zapewniających wysokie walory użytkowe przy zachowaniu właściwych proporcji pomiędzy aspektami estetycznymi i funkcjonalnymi. Są one wynikiem filozofii designu, zgodnie z którą produkty muszą być przekonujące w użytkowaniu, a jednocześnie muszą spełniać wymagania w zakresie odpowiedzialności ekologicznej i społecznej przy równoczesnym wywoływaniu emocji zgodnie z mottem: logika, moralność i magia.

Sposób projektowania przez Phoenix Design jest ściśle powiązany ze stylem Bauhausu oraz szkoły z Ulm, a jego aktualność jest nadal świeża: design wyraża się poprzez funkcjonalność i prostotę łatwo zrozumiałych projektów i koncepcji obsługi, wyróżniających się w naszym coraz bardziej skomplikowanym świecie. Ze względu na niepowtarzalność i trwałość produkty zapewniają wysoką wartość dodaną, podwyższając wartość marki dzięki sukcesom ekonomicznym. Potwierdza to ponad 690 wyróżnień za wzornictwo od chwili założenia w 1987 roku.

NOWE PRODUKTY:
HÜPPE Studio
HÜPPE Refresh pure
HÜPPE Enjoy
HÜPPE Design

Internet: www.phoenixdesign.com