Przejmujemy odpowiedzialność – HÜPPE Responsibility.

Zrównoważony rozwój, działanie ze świadomością wymagań ochrony środowiska i klimatu to we wszystkich działach HÜPPE nie tylko puste hasła. Określają one nasz wizerunek. Przejmujemy odpowiedzialność i stawiamy sobie wysokie cele w zakresie ochrony środowiska, klimatu i zasobów naturalnych. I to w całym łańcuchu produkcyjnym, to znaczy od zaopatrzenia poprzez produkcję aż po sprzedaż: nasze wysokie wymagania kształtują filozofię przedsiębiorstwa i określają nasze działania i procesy w całej grupie HÜPPE. Od samego początku aż po dzień dzisiejszy i w daleką przyszłość.

 

 

Nowe myślenie.

Nowe myślenie.

Odpowiedzialna i zrównoważona gospodarka to jedna z najważniejszych cech kultury naszego przedsiębiorstwa. Wierzymy w dobrze wyważone połączenie interesów gospodarczych, środowiskowych i społecznych, wyraźnie wyznając zasady zrównoważonego działania.

Nowa praca.

Nowa praca.

W ramach naszych procesów produkcyjnych wykorzystujemy prawie wyłącznie surowce naturalne, takie jak szkło czy aluminium, które pozwalają się w całości ponownie wykorzystać. Odpady produkcyjne są starannie sortowane i poddawane recyklingowi. Ponadto dążymy do ciągłej minimalizacji zużycia zasobów naturalnych, takich jak energia, paliwa czy papier. Zawsze staramy się stawiać na najnowsze technologie produkcyjne, które pozwalają na jeszcze większe ograniczenie emisji i lepszą ochronę środowiska.

Nowe wyzwania.

Nowe wyzwania.

Przemiany klimatyczne i coraz uboższe zasoby stawiają nas przed nowymi wyzwaniami. Dzięki bardzo solidnemu wykonaniu nasze produkty to konstrukcje, które cechują się ponadprzeciętną żywotnością. Jest to okoliczność, która przyczynia się także do redukcji niepotrzebnych nakładów energetycznych. Już dziś staramy się im sprostać. I oczywiście w przyszłości.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Oszczędność Kg co2

od 01.01.2017

#

© Giuseppe Porzani – stock.adobe.com