VI. Prośba o przesłanie materiałów informacyjnych

1. Opis i zakres przetwarzania danych

W różnych miejscach na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość wysłania prośby o dostarczenie materiałów informacyjnych i reklamowych. Obejmują one

  1. Broszury produktów w formie drukowanej i cyfrowej
  2. PDF z informacjami o produkcie skonfigurowanym przez użytkownika

W momencie wysyłania prośby zapisywane są również następujące dane:

  1. Adres IP użytkownika
  2. Data i godzina rejestracji
  3. Forma grzecznościowa
  4. Imię i nazwisko
  5. Informacje o wybranym materiale informacyjnym/ konkretnym produkcie
  6. Adres e-mail
  7. Numer telefonu
  8. Dane adresowe

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystanie danych do przesłania informacji i ofert dotyczących produktów i usług HÜPPE odbywa się ponadto wyłącznie za Państwa zgodą, której udzielają Państwo, wysyłając do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

W związku z powyższym dane nie są przekazywane osobom trzecim.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza wprowadzania danych służy nam do przesłania wybranego materiału informacyjnego drogą komunikacji wybraną przez użytkownika. Dane wykorzystujemy także – jeżeli istnieje wyraźna zgoda użytkownika – do przekazywania informacji o produktach i usługach HÜPPE.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłki służą do zapobieżenia nieupoważnionemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane zgromadzone w związku z powyższym nie są przekazywane osobom trzecim.

 

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.