VII. Zapytanie dotyczące informacji związanych z lokalizacją

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Poprzez naszą stronę internetową możliwe jest również uzyskanie dostępu do danych adresowych rzemieślników, handlowców lub odbywających się wystaw sprzedażowych w regionie użytkownika. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w formularzu są do nas przekazywane i przechowywane przez nas. Te dane to:

  1. Adres IP użytkownika
  2. Data i godzina wysłania zapytania
  3. Forma grzecznościowa
  4. Imię i nazwisko
  5. Dane adresowe
  6. Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu
  7. Informacja, którym produktem jest zainteresowany odwiedzający

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi opracowania zapytania.

Wykorzystanie danych do przesłania informacji i ofert dotyczących produktów i usług HÜPPE odbywa się ponadto wyłącznie za Państwa zgodą, której udzielają Państwo, wysyłając do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku udzielonej przez użytkownika zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza służy nam do opracowania zapytania dotyczącego regionalnych rzemieślników lub handlowców. Dane wykorzystujemy także – jeżeli istnieje wyraźna zgoda użytkownika – do przekazywania informacji o produktach i usługach HÜPPE. 

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas wysyłki służą do zapobieżenia nieupoważnionemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Zgromadzone w ten sposób dane nie są przekazywane osobom trzecim.

 

4. Czas przechowywania

Dane są usuwane, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z formularza kontaktowego oraz danych przesłanych e-mailem usunięcie danych następuje po zakończeniu korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja jest uważana za zakończoną, jeżeli okoliczności wskazują, że dana sprawa została wyjaśniona, a użytkownik nie jest już zainteresowany żadnym z produktów lub usług HÜPPE.