Informacje dotyczące ochrony danych 

Dla spółki HÜPPE GmbH ochrona danych osobowych jest kwestią najwyższej wagi. Oprócz przestrzegania wymagań ustawowych w zakresie ochrony danych osobowych niniejszymi wytycznymi chcemy zobowiązać się do odpowiedzialnego postępowania z tymi danymi, aby Państwa prywatność była zawsze chroniona. Ważnym jest dla nas, aby podczas wizyty na naszej witrynie internetowej zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa.

Poprzez poniższe wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych chcemy Państwa poinformować o tym, kiedy i jakie dane zapisujemy oraz jak z nich korzystamy – oczywiście przestrzegając obowiązującego prawa. Ochrona danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie odpowiada wymaganiom europejskiej ochrony danych i bazuje na aktualnej federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG). Dla celów ochrony Państwa danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Internetu opieramy się również na zapisach niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach (TMG). Nasze przedsiębiorstwo stara się nie tylko spełnić ustawowe wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, lecz także uwzględnia zalecenia uznanych gremiów dobrowolnej samokontroli w dziedzinie ochrony danych osobowych.

 

1. Korzystanie z naszej witryny internetowej

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest z reguły możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres czy adres e-mail), ma to miejsce, w miarę możliwości, na zasadzie dobrowolności. Ww. dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, za wyjątkiem usługodawców, którym firma HÜPPE zleca realizację usług zamówionych przez Państwa (np. zamówienie w sklepie online, wysyłanie newslettera).

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może stanowić potencjalne ryzyko. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Niniejszym z naciskiem sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie jakichkolwiek danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązku udostępnienia danych firmy, w celu wysyłania niezamówionych reklam lub materiałów informacyjnych. Operatorzy tych stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych na wypadek nieupoważnionego przesyłania informacji reklamowych, np. w postaci spamu.

 

2. Stosowanie plików cookie

Stosujemy technologie korzystające z plików cookie bez Państwa uprzedniej zgody tylko w celu umożliwienia korzystania z ofert zamieszczanych na naszej stronie internetowej. Pliki cookie są plikami tekstowymi, które zawierają informacje pozwalające na identyfikację użytkownika, który ponownie odwiedza daną stronę internetową. Są one zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i stamtąd odczytywane przez nas. W ramach tych procesów nie gromadzimy ani nie zapisujemy żadnych innych danych osobowych bez uzyskania Państwa wyraźnej zgody. Ponadto gromadzimy i zapisujemy jedynie informacje dotyczące wybieranych przez Państwa opcji, częstotliwości i czasu trwania Państwa odwiedzin na stronie etc. W ustawieniach swojej przeglądarki mogą Państwo w każdej chwili ustawić opcję, która wyłączy możliwość otrzymywania plików cookie lub usunie dane zapisane na Państwa urządzeniu końcowym. W przypadku, gdy chcemy użyć plików cookie w celu optymalizacji naszych działań reklamowych i oferty w oparciu o popyt, poprosimy wcześniej o Państwa zgodę.

 

3. Gromadzenie i używanie informacji osobistych

Jeśli na naszych stronach poproszeni zostaną Państwo o podanie informacji osobistych, np. nazwiska, adresu czy numeru telefonu, podlega to ściśle określonym ustawowo obostrzeniom. Przekazywanie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca. Wyjątek stanowią usługodawcy, działający na zlecenie HÜPPE GmbH oraz przedsiębiorstwa powiązane z HÜPPE GmbH wg §§ 15 i następnych Ustawy o spółkach akcyjnych.

Oprócz udostępnianych nam danych używamy informacji o sposobie korzystania z witryny internetowej w celu jak najszybszego doprowadzenia użytkownika do informacji, które mogą być dla niego interesujące oraz do ciągłej optymalizacji naszej oferty.

3.1 Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego

Na naszych stronach oferujemy Państwu możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem poczty e-mail i formularza kontaktowego. W takim przypadku podane przez Państwa informacje zostaną zapisane w celu przetwarzania kontaktu. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim. Nie porównujemy również danych zebranych w powyższy sposób z danymi, które mogły zostać pobrane za pośrednictwem innych komponentów naszej strony internetowej.

3.2 Funkcja rejestracji w obszarze Profesjonaliści

Na naszej stronie oferujemy możliwość rejestracji w obszarze Profesjonaliści. Dane wprowadzone podczas rejestracji, które widoczne są na masce formularza rejestracyjnego, gromadzone i zapisywane są wyłącznie w celu korzystania z naszej oferty. Wraz z rejestracją na naszej stronie zapisujemy dodatkowo Państwa adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Służy to nam jako zabezpieczenie w przypadku, gdy osoba trzecia w nieuprawniony sposób korzystać będzie z Państwa danych i bez Państwa wiedzy zarejestruje się na naszej stronie. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim. Nie porównujemy również danych zebranych w powyższy sposób z danymi, które mogły zostać pobrane za pośrednictwem innych komponentów naszej strony internetowej.

3.3 Rejestracja w sklepie online i zakupy

Oferujemy Państwu możliwość rejestracji w naszym sklepie online i dokonywania w nim zakupu różnych produktów. W takim przypadku dane podane przez Państwa będą stosowane w celu realizacji procedury zamówienia (w tym gwarancji i zwrotów), w ramach oferowanych przez nas usług serwisowych, administracji technicznej i dla zapewnienia możliwości korespondencji między Państwem a nami. Możemy przekazywać Państwa dane przedsiębiorstwom, których udział jest niezbędny w celu realizacji umowy kupna i którym firma HÜPPE GmbH zleciła jej wykonanie. Ww. przekazanie danych odbywa się w szczególności w celu realizacji dostawy, procedury płatności wykonywanych za pośrednictwem usług płatniczych oraz ściągania należności w trybie inkasa.

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa w celu realizacji zamówień mogą być przechowywane ze względów handlowych i podatkowych przez okres maksymalnie 10 lat.

3.4 Stosowanie funkcji przesyłania dalej za pośrednictwem poczty e-mail

Za pomocą konfiguratora produktów mogą Państwo przesłać sobie e-mailem skonfigurowany przez siebie produkt. Funkcja ta pozwala również na przesłanie skonfigurowanego produktu pocztą e-mail do osób trzecich (np. do wybranego sklepu). W ramach tej funkcji gromadzimy nazwisko i adres e-mail nadawcy oraz odbiorcy. Dane te używane są wyłącznie w celu wysyłki wiadomości e-mail i nie są przez nas zapisywane.

Korzystając z tej funkcji, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w przypadkach komunikacji pozostającej w związku z treściami udostępnionymi przez HÜPPE i niezawierającej reklamy.

Nie tolerujemy nękania w formie wysyłania niechcianych e-maili reklamowych (spam) oraz masowego rozsyłania e-maili za pośrednictwem tej funkcji.

3.5 Usługodawcy zewnętrzni

W zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych wspierają nas częściowo wybrani usługodawcy, którzy – zgodnie ze złożonym im zleceniem – zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania naszych instrukcji i których poddajemy regularnym kontrolom przed przyjęciem ich usług.

3.6 Korzystanie dla celów reklamowych

Wykorzystywanie Państwa danych osobowych dla celów reklamowych odbywa się bez Państwa wyraźnej zgody wyłącznie w granicach dopuszczonych ustawowo. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy kierować do Państwa żadnej korespondencji reklamowej ani za pośrednictwem poczty e-mail, ani telefonicznie. W ramach granic zdefiniowanych ustawowo przetwarzamy i wykorzystujemy następujące, podane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe w zakresie wymaganym dla celów reklamowania własnej oferty: przynależność do grupy osób (np. Państwa cecha jako obecnego lub przyszłego klienta HÜPPE), nazwisko, tytuł, stopień naukowy, nazwa zawodu, branży lub nazwa handlowa, adres (jednakże nie dane telefoniczne ani mailowe) oraz rok urodzenia. W przypadku przekazania przez nas ww. danych koncernom z nami powiązanym dla celów wykonywanych przez nie działań reklamowych, są one ustawowo zobowiązane do poinformowania Państwa o tym, że ww. dane otrzymały od nas (informacja w materiałach reklamowych itp.).

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu własnych danych osobowych dla celów reklamowych.

 

4. Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania przez Państwa z witryny. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z witryny internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

4.1 Anonimizacja IP

Informujemy, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();“ w celu umożliwienia anonimowej rejestracji adresów IP (tzw. ukrywanie adresu IP). Jeśli anonimizacja jest aktywna, Google skraca adresy IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które podpisały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dzięki czemu identyfikacja Państwa tożsamości nie jest możliwa.

Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje transmisja kompletnego adresu IP na serwer Google w USA i jego skrócenie na tym serwerze. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej, Google używa tych informacji do analizy Państwa sposobu korzystania z witryny internetowej, aby zestawić raporty o użytkowaniu witryny i umożliwić operatorowi tej witryny wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

4.2 Rejestracja cech demograficznych
Ta strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics „cechy demograficzne”. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub odwołać w całości zgodę na rejestrowanie Państwa danych przez Google Analytics zgodnie z zapisami następnego punktu.

4.3. Wtyczka do przeglądarki

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej witryny internetowej mogą nie być w całości dostępne. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić rejestrację i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym odsyłaczem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

5. Dane dostępu dla celów technicznych

Podczas Państwa odwiedzin na stronach internetowych firmy HÜPPE GmbH automatycznie rejestrowane są informacje natury ogólnej (tak zwane pliki protokołu - server log files). Informacje te obejmują np. rodzaj przeglądarki, stosowany system operacyjny, nazwę domeny operatora sieci internetowej, datę i godzinę dostępu itp. Są to wyłącznie takie informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować użytkownika. Ponadto dane te generowane są również podczas odwiedzin na każdej innej stronie internetowej. Nie jest to zatem funkcja właściwa tylko dla stron internetowych firmy HÜPPE. Informacje tego rodzaju gromadzone są wyłącznie w wersji zanonimizowanej i poddawane analizie statystycznej.

 

6. Wykorzystanie komponentów pochodzących z mediów społecznościowych

6.1 Wykorzystanie komponentów portalu Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje w formie zintegrowanej funkcje portalu społecznościowego Facebook, operator Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki portalu Facebook poznają Państwo po logo portalu Facebook lub przycisku „Lubię to” znajdującym się na naszej stronie. Zestawienie wtyczek portalu Facebook znajdą Państwo tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej dysponującej wtyczką portalu Facebook tworzone jest połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerami portalu Facebook. Już w ramach tego procesu dane przesyłane są do portalu Facebook. Facebook otrzymuje dzięki temu między innymi informację o tym, że Państwo odwiedzili naszą stronę internetową, korzystając z urządzenia o danym adresie IP. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Interakcje, w szczególności korzystanie z funkcji komentowania lub kliknięcie przycisku „Lubię to“ bądź „Udostępnij“, również przesyłane są do portalu Facebook. Informujemy, że jako operator naszych stron internetowych nie otrzymujemy informacji o treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystaniu przez portal Facebook. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych portalu Facebook na stronie pl-pl.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować Państwa odwiedziny na naszych stronach internetowych do posiadanego przez siebie konta użytkownika na portalu Facebook, należy wylogować się z konta użytkownika na portalu Facebook. Informacje portalu Facebook o ochronie danych osobowych zawierają szczegółowe zapisy na ten temat, w szczególności dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez portal Facebook, Państwa praw z tym związanych oraz możliwości ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności: pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

6.2 Wykorzystanie komponentów portalu Twitter

Na naszych stronach znajdują się zintegrowane funkcje portalu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W wyniku korzystania z portalu Twitter i funkcji "re-tweetnij" odwiedzane przez Państwa strony internetowe zostają powiązane z Państwa kontem na portalu Twitter i pokazywane są innym użytkownikom. W ramach tego procesu do portalu Twitter przesyłane są dane. Informujemy, że jako operator naszych stron internetowych nie otrzymujemy informacji o treści przesyłanych danych oraz ich wykorzystaniu przez portal Twitter. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych portalu Twitter na stronie twitter.com/privacy.

Ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych na portalu Twitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie: twitter.com/account/settings.

6.3 Wykorzystanie komponentów strony YouTube

Nasza strona internetowa używa wtyczek znajdujących się na obsługiwanej przez Google stronie internetowej YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo stronę internetową posiadającą wtyczkę YouTube, zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. W ramach tego procesu serwer YouTube otrzymuje informacje o tym, którzy użytkownicy odwiedzili stronę YouTube.

Będąc zalogowanym na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo stronie YouTube bezpośrednie przyporządkowanie oglądanych przez siebie stron do Państwa indywidualnego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu YouTube o ochronie danych osobowych na stronie: www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

 

7. Informowanie, korygowanie, blokowanie i usuwanie danych

Zgodnie z § 34 i § 6b federalnej ustawy o ochronie danych osobowych mają Państwo nieograniczone prawo do bezpłatnych informacji o zapisanych przez nas swoich danych, a zgodnie z § 35 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych również do żądania usunięcia lub zablokowania niedopuszczalnych danych bądź poprawienia danych nieprawidłowych. Jeżeli postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych nie stanowią inaczej, usuwamy Państwa dane osobowe najpóźniej po zaniknięciu celu ich zapisania, jeżeli nie jesteśmy ustawowo zobowiązani do dalszego przechowywania tych danych. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych przez Google. Na wniosek chętnie poinformujemy Państwa także na piśmie, czy i w jakim zakresie zapisaliśmy Państwa dane osobowe. Na ile to możliwe podejmiemy odpowiednie kroki, aby szybko zaktualizować lub skorygować zapisane u nas Państwa dane. W takich przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych pod adresem datenschutzbeauftragter@hueppe.com

 

8. Bezpieczeństwo

HÜPPE GmbH wdraża techniczne i organizacyjne działania zabezpieczające mające na celu ochronę udostępnionych nam danych osobowych przed przypadkowymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub też przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Nasze działania zabezpieczające są stale ulepszane i dopasowywane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody i odwołanie

Niniejszym wyrażam zgodę na ww. gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przesyłanie danych. Jeśli chcą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych w części lub w całości, prosimy przesłać ww. odwołanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres datenschutzbeauftragter @ hueppe.com lub tradycyjną pocztą na adres podany poniżej.

 

10. Osoby kontaktowe

Pytania, wnioski lub zażalenia prosimy kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

HÜPPE GmbH
Industriestraße 3
26160 Bad Zwischenahn, Niemcy
E-mail: datenschutzbeauftragter @ hueppe.com

 

11. Zakres obowiązywania

Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych dotyczą tylko oferty internetowej HÜPPE GmbH.

HÜPPE GmbH, stan 03/2017

 

12. Publiczny wykaz procedur

Zapisy  §4 g federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) wymagają, aby informacje związane z ochroną danych osobowych były udostępniane każdemu w odpowiedniej formie. W naszym publicznym wykazie procedur udostępniliśmy stosowne informacje. W przypadku chęci zapoznania się z nimi, prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych pod adresem datenschutzbeauftragter @ hueppe.com