Wij nemen onze verantwoordelijkheid – HÜPPE responsibility.

Duurzaamheid en milieu- en klimaatvriendelijk handelen in de gehele onderneming zijn voor HÜPPE niet alleen maar leuzen. Ze bepalen ons zelfbeeld. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hebben ambitieuze doelstellingen voor de bescherming van het milieu, het klimaat en natuurlijke hulpbronnen. Bij ons geldt dat voor de hele procesketen: van inkoop en productie tot en met de verkoop. Onze hoge eisen drukken hun stempel op onze bedrijfsfilosofie en bepalen ons handelen en onze processen in de hele HÜPPE groep. Vanaf het begin tot en met vandaag en in de toekomst.

 

 

Het nieuwe denken

Het nieuwe denken

Verantwoord en duurzaam handelen is een doorslaggevend kenmerk van onze ondernemingscultuur. We geloven in een goed uitgebalanceerde eenheid van economische, milieupolitieke en sociale belangen en komen nadrukkelijk uit voor de principes van duurzaam handelen.

Het nieuwe werken

Het nieuwe werken

Zo verwerken we in het kader van onze productieprocessen uitsluitend natuurlijke grondstoffen als glas en aluminium, die volledig kunnen worden hergebruikt. Productieafval wordt op soort gescheiden en gerecycled. Bovendien streven we ernaar het verbruik van hulpbronnen als energie, brandstof en papier voortdurend te minimaliseren. We doen continu ons best nieuwe productiemethoden te ontwikkelen die ons in staat stellen nog emissie-armer en milieuvriendelijker te produceren.

De nieuwe uitdagingen

De nieuwe uitdagingen

De klimaatverandering en steeds schaarser wordende hulpbronnen stellen ons allen voor nieuwe uitdagingen. Door hun buitengewoon solide constructie onderscheiden onze producten zich door een opmerkelijk lange levensduur. Een gegeven dat er niet in de laatste plaats aan bijdraagt dat geen onnodige en ongewenste kosten worden gemaakt en er geen onnodige materialen en energie worden verspild. We gaan die uitdagingen vandaag al aan. En in de toekomst.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Kg co2 bespaard

sinds 01.01.2017

#

© Giuseppe Porzani – stock.adobe.com