Wettelijke aanwijzingen

I. Gebruik

 

Lees de volgende voorwaarden oplettend door, voordat u onze website gebruikt. Met het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

 

Wij doen onze uiterste best, om deze website op de nieuwste stand te houden. Dit kunnen we echter niet garanderen.

 

Houd er rekening mee, dat enkele mededelingen op deze website betrekking hebben op producten, programma's of dienstverleningen, die in bepaalde landen niet leverbaar zijn. Wend u voor de in uw land beschikbare producten of dienstverleningen tot uw HÜPPE-verkooppartner ter plekke.

 

Wij hebben ons uiterste best gedaan, om u op deze website juiste en volledige informatie te verstrekken. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of de geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van onze website zoals dataverlies enz. Bij gebruik van bepaalde informatie, gegevens, foto's of dergelijke op de website garanderen wij niet dat deze niet voor derden auteursrechtelijk of conform het handelsmerkrecht beschermd zijn.

 

HÜPPE GmbH kan geen wettelijke aanspraak garanderen, dat bepaalde prestaties ter beschikking worden gesteld. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde afzonderlijke of alle op deze website ter beschikking gestelde inhouden en prestaties te beperken, te wijzigen of te beëindigen. Bovendien kunnen we geen ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid van de aangeboden prestaties garanderen.

 

Het gebruiksrecht in het bijzonder voor een eventueel opgericht discussieforum is uitgesloten voor een gebruik in samenhang met lasterende, kwaadsprekende of andere feiten of voorstellingen, die in strijd zijn met ethische principes resp. wettelijke voorschriften. Een controle van de bijdragen door HÜPPE GmbH vindt niet plaats. Alle door de gebruikers toegevoegde inhouden, zoals bv. stellingnames, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of verdere informatie worden daardoor niet door ons gecontroleerd, noch op hun rechtmatigheid, noch op hun juistheid of onschadelijkheid. Daarom is HÜPPE GmbH voor inhouden niet verantwoordelijk. De inhouden geven niet onze mening weer. Dit geldt ook, in zoverre de gebruikers medewerkers van HÜPPE GmbH zijn.

 

Mocht het door een gebruik van het optreden op de HÜPPE website, dat niet overeenkomt met deze gebruiksvoorwaarden en tot daaruit voortvloeiende aanspraken van derden tegenover HÜPPE GmbH komen, stelt de gebruiker ons in zoverre van alle aanspraken vrij, als hij deze veroorzaakt heeft.

 

Wij behouden ons het recht voor, om alle inhouden te allen tijde in te korten en in andere rubrieken onder te brengen, tijdelijk te blokkeren en/of definitief te wissen.

 

Voor alle links op onze website geldt dat wij geen enkele invloed hebben op de tekst, vormgeving, eventuele schendingen van geldende rechten, ook merk- en titelrechten en de inhouden van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren we ons hiermede uitdrukkelijk van de linkformuleringen en van alle inhouden van alle gelinkte pagina's op onze website en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. Deze verklaring geldt voor alle op onze website aangebrachte links en voor alle inhouden van de pagina's, waarnaar de bij ons aangemelde banners of links leiden.

 

Alle informatie of gegevens, hun gebruik en de aanmelding voor de HÜPPE website en al het met de HÜPPE website samenhangende handelen, dulden of nalaten zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht. De plaats van handeling is Oldenburg en de enige bevoegde rechtbank is, voor zover toegestaan, die in Oldenburg.

 


II. Aansprakelijkheid

Voor de aansprakelijkheid van HÜPPE GmbH, ongeacht de juridische grondslag, geldt het volgende:

 

1. Bij dood, verwonding of gezondheidsschade, die berust op onachtzaam plichtverzuim van HÜPPE GmbH of een opzettelijk of onachtzaam plichtverzuim van een van haar wettelijke vertegenwoordigers of uitvoeringskrachten, is HÜPPE GmbH aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen.

 

2. Voor verdere schade geldt het volgende:

 a) Voor schade, die berust op een grof onachtzaam plichtverzuim van HÜPPE GmbH of op een opzettelijk of grof onachtzaam plichtverzuim van een van haar wettelijke vertegenwoordigers of uitvoeringskrachten, is HÜPPE GmbH aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen.

 b) Voor schade, die berust op niet nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen ten gevolge van eenvoudige nalatigheid van HÜPPE GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of uitvoeringskrachten, is de aansprakelijkheid van HÜPPE GmbH beperkt tot de te voorziene contracttypische schade.

 c) Aanspraken op schadevergoeding voor andere schade bij niet nakoming van nevenverplichtingen of niet wezenlijke verplichtingen in geval van eenvoudige nalatigheid zijn uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor het feit of informatie, software, documenten of andere vermeldingen, die via hun websites toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

 d) Aanspraken op schadevergoeding uit verzuim, die berusten op eenvoudige nalatigheid, zijn uitgesloten; de wettelijke rechten van de koper na afloop van een gepast respijt blijven onaangetast.

 

3. De aansprakelijkheidsuitsluitingen of beperkingen gelden niet, als HÜPPE GmbH een gebrek arglistig heeft verzwegen of een garantie voor de gesteldheid van de zaak op zich heeft genomen.

 

4. De aanspraak van de koper op vergoeding van vergeefse uitgaven in plaats van de aanspraak op schadevergoeding in plaats van de prestatie blijft onaangetast.

 

 

III.  Auteursrecht – Copyright – Octrooirecht

Alle afbeeldingen, grafieken, bestanden en teksten van deze website zijn auteursrechtelijk of conform het handelsmerkrecht beschermd. Voor de publicatie of verwerking ervan in elektronische of in print-media is zowel voor privé als voor commercieel gebruik de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HÜPPE GmbH nodig.

 

De op de HÜPPE-website ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's enz. mogen noch gewijzigd, noch voor handelsdoeleinden worden gekopieerd en zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HÜPPE GmbH op andere websites worden gebruikt.

 

Auteurs- en kentekenrecht:

HÜPPE GmbH doet zijn uiterste best, om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken en teksten in acht nemen. Alle in het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merk- en warentekens vallen onbeperkt onder de bepalingen van het geldende kentekenrecht en de eigendomsrechten van de vermelde eigenaars. Uitsluitend op grond van het vernoemen mag niet de conclusie worden getrokken, dat merktekens niet door rechten van derden beschermd zijn.

 

 

IV.  Toepasbaar recht en zetel van de bevoegde rechtbank

Op deze website is het Duitse recht van toepassing. Bevoegde rechterlijke instantie en plaats van uitvoering is onze plaats van vestiging, namelijk Bad Zwischenahn.

 

Stand 02/2013